Utbedring av strekningen E16 Fagernes-Øylo i Valdres blir testprosjekt for den nye entreprisetypen.

Stort engasjement på dialogkonferanse

Da Vegvesenet ved veiavdeling Oppland og Vegdirektoratet inviterte til dialogkonferanse på Gardermoen i uke 22 2018, ville åtte entreprenørbedrifter være med på utviklingen av denne nye typen entreprise.

Direktør for vegavdeling Oppland, Cato Løkken, var svært fornøyd etter konferansen.

- Vi var spente på hvordan bransjen ville ta imot den nye utfordringen fra oss, men de som var med på dialogkonferansen, viste stor interesse og stort engasjement for å involvere seg helt fra reguleringsplanfasen. Noen ønsket å styre hele prosessen med egne ressurser mens andre ville dra veksler på fagfolka i Vegvesenet i denne fasen, sier Cato Løkken.

En-til-en-samtaler

Entreprenørbedriftene hadde en-til-en-samtaler med Vegvesenet der de kom med innspill og synspunkter på hvordan tidlig involvering kan gjøres på en god måte. Jan Egil Eilertsen som jobber med entreprisekontrakter i Vegdirektoratet, hadde bare lovord etter samtalene:

- Det var tydelig at entreprenørene satte pris på å bli spurt om å komme med innspill til innholdet i ei slik type entreprise. De var godt forberedt og hadde lagt ned en god del arbeid i sine innspill til oss. Det var svært nyttig å få entreprenørenes praktiske perspektiv og få vite hva som vil være viktig for dem i ei slik samspillsentreprise, som dette blir.

Spille hverandre gode

Det legges opp til tett samspill og kompetanseutvikling mellom byggherre og entreprenør så tidlig som mulig i prosessen og gjennom hele prosjektet.

- Ved å ha med entreprenørens kompetanse på anleggsgjennomføring fra starten av, får vi tatt hensyn til praktiske og effektive byggeløsninger allerede tidlig i planprosessen. Entreprenøren på sin side, får kunnskap om utfordringer, muligheter og begrensninger som vi må ta hensyn til i planleggingen av et veiprosjekt, sier Cato Løkken i veiavdeling Oppland.

- Målet er at vi ved å samarbeide og lære av hverandre, skal få til gode, kostnadseffektive løsninger med god kvalitet. Utbedring av eksisterende veier er en helt sentral oppgave i det Vegvesenet driver med. Store deler av det norske veinettet har behov for utbedring og oppgradering. Da er det viktig at vi får de tildelte pengene til å strekke så langt som mulig. Ved å involvere entreprenør fra planleggingsstart, har vi tro på at vi får mer utbedret vei for pengene, og at dette kan bli et konsept for utbedringsprosjekter framover, sier Løkken.

Da Vegvesenet ved veiavdeling Oppland og Vegdirektoratet inviterte til dialogkonferanse på Gardermoen i uke 22 2018, ville åtte entreprenørbedrifter være med på utviklingen av denne nye typen entreprise.
Da Vegvesenet ved veiavdeling Oppland og Vegdirektoratet inviterte til dialogkonferanse på Gardermoen i uke 22 2018, ville åtte entreprenørbedrifter være med på utviklingen av denne nye typen entreprise.

Konkurransegrunnlag før jul

Med bakgrunn i innspillene fra entreprenørene, Vegvesenets erfaringer med utbedringsentrepriser, og innspill fra egne fagfolk på ulike områder, skal veiavdeling Oppland sammen med Vegdirektoratet utforme konkurransegrunnlaget for E16 Fagernes-Øylo, testprosjektet for den nye entreprisetypen.

- Konkurransen skal etter planen lyses ut innen utgangen av 2018. Da blir det spennende å se interessen fra bransjen, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Oppland.