Disse har levert tilbud:

  • Anlegg Øst Entreprenør AS med en tilbudspris på 24.873.470,65 pluss moms.
  • Brødrene Nordahl AS med en tilbudspris på 20.547.487,- pluss moms.
  • PEAB Anlegg AS med en pris på 24.242.251,10 pluss moms.
  • Stole AS med en tilbudspris på 24.900.267,- pluss moms.

Mer enn gang- og sykkelvei

Entreprenøren som tildeles oppdraget skal:

  • Bygge 1,1 kilometer med gang- og sykkelveg langs fv. 503 Finstadvegen. Gang- og sykkelveien bygges med en bredde på 3,25 meter. Mellom gang- og sykkelveien og fv. 503 blir det rabatt på 1,5 meter eller tre meter grøft.
  • Bygge tre granittmurer mot boligeiendommer.
  • Tilpasse alle avkjørslene til fylkesvegen med gang- og sykkelvegen i høyde og plan.
  • Bygge fire kantstopp for buss.
  • Bygge noe anlegg for vann- og avløp for Eidsvoll kommune.

Byggestart til høsten

Tilbudene som har kommet inn skal i tiden fremover gjennom en intern gjennomgang i Statens vegvesen før kontrakt kan inngås.

Det er ventet at kontrakt inngås etter sommerferien 2018 og byggearbeidene starter etter at kontrakt er inngått. Gang- og sykkelveien skal ferdigstilles innen 1. oktober 2019.

Byggingen av gang- og sykkelveien langs fv. 503 Finstadvegen gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune. Utbyggingen er en del av prosjektet knyttet til trygging av skoleveger i Akershus.