Denne transporten stoppet da verken den opprinnelige sjåføren, eller sjåføren som kom for å overta hadde papirene i orden.
Denne transporten stoppet da verken den opprinnelige sjåføren, eller sjåføren som kom for å overta hadde papirene i orden.

Sjåfør anmeldt - reservesjåføren også anmeldt

Når du skal overta for en sjåfør som er stoppet og anmeldt av Statens vegvesen, bør du ha alt på stell...

Publisert

Statens vegvesen Utekontroll Hedmark har hatt kontroller med det som betegnes som nedslående resultat i midten av juni:

Det er kontrollert 74 tunge kjøretøy. Dette ga 26 bruksforbud og 7 sjåfører er anmeldt.

Vegvesenet trekker frem et eksempel fra Kongsvinger:

En rumensk tungbilsjåfør ble stoppet i kontroll på Stømner. Vedkommende hadde ikke med seg førerkort og hevdet at førerkortet har blitt borte for ham. Sjåføren fikk beskjed om å dokumentere førerrett for vogntog(CE) sendt fra rumenske myndigheter.

Etter ett døgn mottok Vegvesenet en dokumentasjon som kontrollørene vurderte som forfalsket. Rumeneren ble anmeldt og politiet i Kongsvinger avdekket sammen med Kripos at han ikke har førerrett. Vedkommende ble arrestert og utvist fra Norge.

Det endte med hjullås.
Det endte med hjullås.

Firmaet sendte da en ny sjåfør som skulle hente lasten(semitraileren). Denne rumenske føreren viste seg ikke å inneha godkjent yrkessjåførkompetanse, og ble også anmeldt. Dermed må en tredje sjåfør fremskaffes.

- Når man skal manøvrere et vogntog uten å inneha førerkort og dermed kompetansen er dette en stor trafikksikkerhetsrisiko, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.