Det var opprinnelig ni bedrifter som meldte sin interesse for å være med i konkurransen om å få bygge Skarvbergtunnelen   

- Fem godt kvalifiserte

Statens vegvesen har nå gjennomført en prekvalifisering og invitert disse til å gå videre i konkurransen:

  • BetonmastHæhre Anlegg AS
  • Implenia Norge AS
  • Kruse Smith Entreprenør AS
  • Leonhard Nilsen & Sønner AS
  • Skanska Norge AS

- Vi er veldig fornøyde med kandidatene. Vi vurderer alle fem som meget godt kvalifiserte til å gjøre jobben, og regner med at det blir god konkurranse, sier delprosjektleder Torgeir Dahle i Statens vegvesen.

898 millioner kroner

E69 Skarvbergtunnelen blir årets største nye veianlegg i Nord-Norge. Det skal bygges en helt ny tunnel på 3,5 kilometer og 3,8 kilometer ny vei nord for tunnelen. Dermed fjernes en av de mest skredutsatte strekningene på hele E69, som har ført til at Nordkapp har vært isolert flere dager om vinteren.

I tillegg blir dagens trange og smale tunnel erstattet av en ny tunnel, som oppfyller de nye sikkerhetskravene og som også er tilrettelagt for gående og syklende. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 898 millioner kroner.

Etter planen skal den nye tunnelen settes i trafikk høsten 2021.