Dagens utgave av E69 Skarvbergtunnelen er mørk og trafikkfarlig, spesielt for myke trafikanter. Den nye Skarvbergtunnelen blir ca. 3,5 km lang, og får eget felt for gående og syklende.
Dagens utgave av E69 Skarvbergtunnelen er mørk og trafikkfarlig, spesielt for myke trafikanter. Den nye Skarvbergtunnelen blir ca. 3,5 km lang, og får eget felt for gående og syklende. (Foto: Google Street Veiw, juli 2010)

Ni vil bygge europavei-tunnel

E69 er eneste veiforbindelse til Nordkapp. Nå skal skal det bygges en ny tunnel, Skarvbergtunnelen, som erstatning for den gamle.

Ni entreprenører har meldt sin interesse for å være med i konkurransen om å bygge den nye Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark. Av disse skal Statens vegvesen velge ut inntil fem bedrifter som anses best kvalifisert for jobben.

Anbudsprosessen foregår derfor i to trinn, og den første fristen gikk ut onsdag 23. mai. Det skal nå foretas en prekvalifisering med utvelgelse av tilbydere, som får frist for å levere pristilbud sommeren 2018.

Disse ni bedriftene har bedt om å bli prekvalifisert:

  • AF Gruppen Norge AS
  • Aldesa Construcciones
  • Bertelsen & Garpestad AS
  • BetonmastHæhre Anlegg AS
  • Implenia AS
  • Kruse Smith Entreprenør AS
  • Leonard Nilsen & Sønner AS
  • PNC Norge AS
  • Skanska Norge AS

Fremdrift

- Vi er veldig fornøyde med interessen. Vi starter nå arbeidet med å gå gjennom dokumentasjonen, for å vurdere kvalifikasjonene firmaene har for denne typen oppdrag. Blant de som er kvalifiserte, vil vi velge ut de som er best kvalifiserte til å gå videre, sier prosjekteringsleder Edgar Olsen.

Det er ventet at denne utvelgelsen vil ta ca. to uker.

Statens vegvesen tar sikte på å inngå kontrakt i august, slik at byggearbeidet kan starte til høsten. Etter planen skal tunnelen settes i trafikk høsten 2021.

I forrige uke ga Regjeringen klarsignal for prosjektet, og fastsatte kostnadsrammen til 898 millioner kroner.

Ny tunnel

E69 er eneste veiforbindelse til Nordkapp, og veien nord for dagens Skarvbergtunnel er skredfarlig.

I vinter var veien stengt flere dager på grunn av skred eller fare for skred. Eksisterende tunnel fra 1969 er dessuten smal, mørk og trafikkfarlig, og oppfyller ikke kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Dagens vei er heller ikke tilrettelagt for myke trafikanter.

Den nye Skarvbergtunnelen blir ca. 3,5 km lang, og får eget felt for gående og syklende. I tillegg til tunnel skal det også bygges ny vei på begge sider av tunnelen, og hele prosjektet omfatter en strekning på ca. sju kilometer. I tillegg skal det bygges helårs rasteplass.

Forsiden nå