AVTALE: Lars Reitan (t.v.) og Svevia skal drifte og vedlikeholde veien som Skanska bygger mellom Løten og Elverrum. Her er Skanska-sjefen Ståle Rød.
AVTALE: Lars Reitan (t.v.) og Svevia skal drifte og vedlikeholde veien som Skanska bygger mellom Løten og Elverrum. Her er Skanska-sjefen Ståle Rød.

Fikk kontrakt på 20 år!

Svevia Norge AS har inngått 20 års drift og vedlikeholdskontrakt med Skanska på veiprosjektet rv3/25 mellom Løten og Elverum.

Publisert

Prosjektet er et Offentlig Privat Samarbeid (OPS). Når Skanska avslutter sine anleggsarbeider høsten 2020, tar Svevia over drift og vedlikehold av det nye vegnettet i perioden 2020-2040.

– Dette er et veldig spennende prosjekt og en milepæl for Svevia i Norge, sier daglig leder Lars Reitan i Svevia Norge AS.

Sørover

Svevia Norge har hovedbase i Mosjøen og i Bodø, og har siden oppstarten i 2011 bare hatt driftskontrakter i Midt-Norge og i Nord-Norge. Den nye kontrakten betyr at Svevia nå også skal etablere seg på det sentrale Østlandsområdet.

Ny Rv.3/25 mellom Løten og Elverum omfatter 16 km 4-felts vei, og 9 km 2-felts vei med midtrekkverk, samt ny kontrollstasjon.

– Riksvei 3/25 blir en flott ny veistrekning, noe som vil redusere kjøretiden samtidig som den vil gi økt trafikksikkerhet. Vi er stolte over å kunne få ta del i en slik positiv utvikling og ser frem til å komme i gang med arbeidet, sier Reitan.

- Kontraktens lengde gir oss et godt grunnlag for langsiktighet i investeringer og en arbeidsro til å jobbe videre med innovative løsninger for drift og vedlikehold av vegnettet, fortsetter Svevia-sjefen.

Inkluderer alt

OPS-prosjektet inkluderer prosjektering, bygging og drift i 20 år etter ferdigstillelse.

– Svevia Norge har deltatt i et spennende og konstruktivt samarbeid med Skanska og Skanskas konsulenter i anbud- og dialogfasen for å finne gode og holdbare løsninger i et langsiktig drift- og vedlikeholdsperspektiv. Svevia Norge er spesialisert inn mot driftskontrakter på vei og ser frem til å fortsette samarbeidet med Skanska i byggefasen. Vi skal bidra med gode råd og bidra til å sikre kvalitet fra prosjektering- og planfase, til byggefase, og videre over i drift- og vedlikeholdsfase, sier Reitan.

– I Svevia Norge liker vi OPS som kontraktsform, både fordi vi ser at vi kan bidra med relevant kompetanse, og fordi lange kontrakter åpner nye muligheter, forteller han.

OPS-kontrakten har mange likhetspunkter med Statens vegvesens utviklingskontrakter på Helgeland, der Svevia er underentreprenør med ansvar for driftsdelen for henholdsvis BetonmastHæhre på E6 Helgeland Nord og for Skanska på E6 Helgeland Sør. Begge disse kontraktene har en avtaleperiode på 15 år til henholdsvis år 2030 og 2032.

Powered by Labrador CMS