Ifølge Erling Sæther i Flowchange er TØIs beregningsmetode for tungtransport i Oslo ubrukelig.

– Ubrukelig TØI-rapport

– TØI-rapporten opererer med feil klimaregnskap for lastebil- og næringstransport i Oslo. Den er ubrukelig.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det hevder partner i Flowchange AS, Erling Sæther.

– TØI går seg bort i kompliserte og unødvendige beregninger i sin klimaberegning, sier Sæther.

Det er i et debattinnlegg i bladet Samferdsel at Sæther kritiserer TØI-rapporten om klimavennlig næringstrafikk i Oslo.

Både TØI-rapporten og erfaringstall fra bransjen slår fast at rundt 5200 tunge lastebiler frakter 35 mill. tonn inn og ut og i hovedstaden daglig. Det betyr litt over tre turer pr. dag med 8 tonn last pr. tur. Bilene kjører 209 mill. kilometer pr. år, tilsvarende om lag 40.000 km pr. kjøretøy. 

- Stemmer ikke

- Men når TØI kommer fram til at tunge lastebiler slipper ut til sammen 75.500 tonn CO2, stusser jeg. Det tilsvarer et dieselforbruk på 29 mill. liter diesel B7. Om vi regner et forbruk på 0,4 liter pr. km pr. kjøretøy og et årlig trafikkarbeid på 40.000 km, vil TØIs tall representere utslipp fra grovt anslått 1800 biler, sier Sæther og viser til at TØI kombinerer data fra flere undersøkelser som i seg selv er beheftet med stor usikkerhet.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS