Peder Egeland, daglig leder i Nordic Bulk, jobber med lokale massemottak og vaskeanlegg som kan spare entreprenører for millioner av kroner.
Peder Egeland, daglig leder i Nordic Bulk, jobber med lokale massemottak og vaskeanlegg som kan spare entreprenører for millioner av kroner.

Nordic Bulk nominert til pris for grønn teknologi

- Miljøstasjoner blir en viktig del av fremtidens løsninger, sier Peder Egeland, daglig leder i Nordic Bulk.

Publisert

Nordic Bulk ble nylig nominert til Spir 2018, Energi og Klimas pris for grønn teknologi.

Bakgrunnen for nominasjonen er næringsutvikling rundt vaskeanlegg og sentralt plasserte miljøstasjoner for byggenæringen og anleggsnæringen.

- Vi har lenge arbeidet med bærekraftige løsninger. Kjernevirksomheten vår er stasjonære pukkverksanlegg med lang levetid, ettersom miljøstasjoner kan inkorporeres i slike anlegg er det et naturlig steg videre. Nå satser vi også på frittstående miljøstasjoner og er takknemlige for anerkjennelsen fra Energi og Klima, sier Egeland.

Besparelser og nye muligheter

Nordic Bulk ble nylig nominert til Spir 2018, Energi og Klimas pris for grønn teknologi, for næringsutvikling rundt vaskeanlegg og sentralt plasserte miljøstasjoner for byggenæringen.
Nordic Bulk ble nylig nominert til Spir 2018, Energi og Klimas pris for grønn teknologi, for næringsutvikling rundt vaskeanlegg og sentralt plasserte miljøstasjoner for byggenæringen.

Den siste tiden har Nordic Bulk gjort beregninger på tall fra tidligere prosjekter. De ser at sentralt plasserte miljøstasjoner kan gi 74% mindre CO2-utslipp per produsert tonn, dette er gitt at tippbiler kontinuerlig kan kjøre fullastet begge veier og at kjøreavstand til byggeplass halveres.

Da vil det også spare produsenten for nesten 1,3 millioner kroner og 26 tusen liter diesel per tippbil i året, beregnet ut fra vanlig forbruk og driftskost pr tippbil på 1000 kr timen. Tallene er oppgitt av entreprenører og lastebilprodusenter.

- Dette er årlige besparelser for én eneste tippbil. Når vi får tall på hvor mange tippbiler som årlig kjører på norske veier blir regnestykket oppsiktsvekkende, sier Egeland i en pressemelding.

For å få bransjen til å omfavne miljøstasjoner har Nordic Bulk fokusert på økonomiske besparelser og nye forretningsmuligheter for pukkverk og entreprenører.

- Miljøvennlige løsninger må også gi god økonomi for å være attraktive i næringslivet. Derfor har vi brukt tid og ressurser på å tallfeste både det økonomiske og miljømessige, sier Egeland.

Under dette arbeidet så selskapet på effekten av sentrale miljøstasjoner plassert innenfor bykjerner i skandinaviske storbyer. Konseptet som er helt i startfasen har fått navnet Totalstasjonen, som Energi og Klima fanget opp gjennom en pressemelding. De anbefalte Nordic Bulk å melde det inn til Spir 2018.

Sentrale miljøstasjoner

I dag kjører en tippbil gjennomsnittlig 18,6 kilometer til og fra pukkverk. I all hovedsak kjører bilene fullastet en vei, og tomt tilbake. Med en sentralt plassert miljøstasjon kan kjøreavstanden potensielt halveres, i tillegg kan bilene kjøre fullastet begge veier.

Med en sentral miljøstasjon kan ressurser fra mange ulike byggeprosjekter gjenvinnes på samme sted. Knust betong, gammel asfalt og masser fra tunnelboring og tomteutgraving er typiske materialer som kan utnyttes.

Tradisjonelt blir slike masser deponert, nå kan mye av det føres tilbake i verdikjeden som byggematerialer.

- Vi samarbeider allerede med en spennende kunde som ønsker å etablere en sentral miljøstasjon i en av Norges største byer. Nylig leverte vi en rapport på støymålinger som er inne til vurdering hos flere offentlige etater. Det er fantastisk å jobbe i en så fremoverlent bransje som ønsker å satse på fremtidens løsninger, sier Egeland som håper juryen til Energi og Klima også ser potensialet.