Nye Veier lyser ut en stor kontrakt for E6 i Trøndelag.

«Megakontrakt» for E6 Trøndelag

19 km ny E6-strekning med 2 x 7,8 km tunnel lyses ut.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Konkurransegrunnlaget for E6 Kvithammar–Åsen, som av byggherre Nye Veier omtales som en megakontrakt, blir utlyst «om et par uker» står det i en pressemelding datert 17. august 2018. Totalentreprenør velges i 2. kvartal 2019.

Ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger har en samlet prosjektkostnad på i underkant av 4 milliarder kroner.

2 x 7,8 km tunnel

Hele traséen på 19 km går i jomfruelig terreng, og det skal bygges firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Strekningen inkluderer Midt-Norges lengste tunnel (2 x 7,8 km) gjennom Forbordsfjellet.

Sammen med Nye Veier og berørte kommuner skal totalentreprenør utvikle reguleringsplan for E6-utbyggingen, basert på utarbeidet kommunedelplan.

Kvithammar–Åsen er blant Nye Veiers høyest prioriterte strekninger, og prosjektet har stor samfunnsøkonomisk betydning i det sammenslåtte Trøndelag.

Utbyggingen skal også gi langt bedre veisikkerhet – ikke minst fordi ny E6 legges utenom det trange og rasfarlige Langstein, uten omkjøringsmuligheter.

Seks års arbeid

I konkurransegrunnlaget for Kvithammar–Åsen legges det så langt opp til omfattende samhandling i prosjekteringsfasen og totalentreprise i gjennomføringsfasen.

Byggestart er satt til 2020, og veien fullføres i 2025/2026.

Følgende prestasjonsmål er fastsatt:

  • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering.
  • Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden.
  • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
  • Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag.

Nye Veier inviterer til tilbudskonferanse med forhåndspåmelding 3. september 2018, på Radisson Blu Hotel Værnes, klokka 12.

Powered by Labrador CMS