Skisse over mulig trebru på E6 over Mjøsa.
Skisse over mulig trebru på E6 over Mjøsa.

Startskudd for konkurranser om 20 milliarder

På leverandørkonferansen presenterte Nye Veier prosjekter for omkring 20 milliarder kroner som skal ut i markedet det neste året.

Publisert

Flere enn 250 entreprenører, rådgivere og andre leverandører, norske og utenlandske, møtte opp på Nye Veiers leverandørdag på Oslo Plaza onsdag 12. september.

Der fikk de tilbudt en relativt rikholdig meny av prosjekter som skal ut i markedet det neste året.

- Det er noe for enhver smak, lange veistrekninger, store bruer og lange tunneler. Mye av det vi har foran oss er krevende prosjekter. Det er hyggelig at det er såpass stor interesse for våre leverandørarrangementer, det kan igjen være et godt tegn for interessen for våre prosjekter. Vi er opptatt av å være en foretrukken bygghere, sier Nye veiers administrerende direktør, Ingrid Dahl Hovland i en nyhetsmelding.

Ny Mjøsbru

Prosjektene som ble presentert på arrangementet har en total verdi på ca. 20 milliarder kroner. Langs Mjøsa og forbi Lillehammer skal det bygges fra Moelv til Øyer, hvor en ny Mjøsbru er med på å gjøre prosjektet omfangsrikt.

Dette vil ha en total verdi på godt over 7,5 milliarder kroner, men vil bli delt opp i tre delprosjekter slik det ser ut i dag.

Flere nye prosjekter

Nye Veier presenterte for første gang prosjekt med oppstart i Rogaland.

Strekningen Ålgård til Lyngdal består av flere prosjekter, og prosjektdirektør for E39 sørvest. Asbjørn Heieraas forklarte forsamlingen at selskapet allerede neste år vil ha markedet til å konkurrere om kontrakter til en verdi av nesten åtte milliarder for å bygge seg fra Ålgård i Rogaland og i retning Lyngdal i Vest-Agder.

Prosjektdirektør Magne Ramlo på E18 sørøst, presenterte prosjektet Langangen – Rugtvedt, hvor blant annet en ny Grenlandsbru inngår. Prosjektet er omfattende, og ikke ennå planmessig avklart.

Strekningen Kvithammer – Åsen i Trøndelag ble også presentert. Konkurransen om bygging av dette er allerede ute i markedet for prekvalifisering.