Citylogistik ruller ut i Norge, forteller det danske selskapets styrelder, Casper Svensson. Foto: Per Dagfinn Wolden
Citylogistik ruller ut i Norge, forteller det danske selskapets styrelder, Casper Svensson. Foto: Per Dagfinn Wolden

Citylogistik ruller ut i Norge

Citylogistik er i full gang med utrullingsprosessen for sin norske virksomhet.

Publisert

Allerede i november skal mye være på plass.

Det danske selskapets styreleder, Casper Svensson, bekrefter overfor Mtlogistikk at samtaler om avtaleinngåelser for virksomheten i Norge er i full gang.

Daglig leder for selskapets avdeling i Oslo er Sjur Cornelius Stampe med Casper Svensson som styreleder. Største aksjonær er Citylogistik Danmark A/s.

Svensson var en av innlederne på Logistikk- og transportdagen i Bergen nylig, hvor han presenterte Citylogistiks virksomhet.

Han vil imidlertid ikke utdype selskapets etablering i Norge ytterligere før i november, når det meste er på plass.

200.000 pakkeleveringer

Svensson forteller imidlertid stolt at Citylogistik har over 200.000 pakkeleveringer årlig med sterkt fokus på globale miljøstandarder.

– I dag leveres 90 prosent av pakkene med diesel vare- og lastebiler av forskjellige transportører. Dette har vi miljørelaterte løsninger på, forteller Svensson til Mtlogistikk.

Citylogistik tilbyr distribusjon til forretninger i indre by i København.

Konseptet om en forretningsmodell ble lansert første gang i 2012, for å sikre et bedre miljø og byliv med en CO2-nøytral og grønnere København by med elbiler, men også medvirke til bedre vilkår for butikkene i byen.

- Koseptet til Citylogistik er innovative og grønne transport- og logistikløsninger, for derved å redusere antallet tunge kjøretøy i indre by, sier Svensson som også forteller at varelevering med én elbil avløser stimer av varebiler i sentrum.

Han viser til at større transport- og logistikkselskaper som DHL, TNT og andre bidrar til trafikkaos med tomgangskjøretøy halvveis oppe på fortauene, mens sjåføren løper inn for å levere pakkene.

Ifølge Svensson har Citylogistik tatt utfordringen med å sette den store mengden pakkeleveringer i system for å avvikle den overflødige ferdselen i indre by.

Alt på én tur

- I stedet for at det kommer fem biler med én pakke hver, så tar vi alt med på én og samme tur, sier Svensson, som startet Citylogistik.

- Samtidig tilbyr vi å ta med tom emballasje, pappkasser og paller i retur. Vi tar også returvarer og pakker som skal sendes til kunder fra posthuset, forteller han.

Systemet bygger på at alle varene blir avlevert på Citylogistiks godsterminal, hvor de videre-distribueres til de enkelte kunder.

Citylogistik samarbeider også med Roskilde kommune om et nytt logistikk-konsept. El-lastebiler bidrar til smartere og grønnere frakt i byen med leveringer til Roskilde Rådhus.

Alle leveranser skjer fra Citylogistiks logistikk- og transportbase utenfor byen.

Ifølge en undersøkelse over fire dager ble det gjort 45 leveringer til rådhuset av ni forskjellige transportører, og hvor samme transportør i flere tilfeller leverte varer flere ganger daglig.

Med Citylogistiks konsept blir de 45 leveransene redusert til fire.

Ifølge Citylogistik-sjefen er varelevering og pakketransport et marked i kraftig vekst, og som skaper økt trengsel og klimabelastning i by-sentrum. - En reduksjon i antallet vare- og pakkeleveranser vil bidra til vesentlig forbedring av klima og miljø, og ikke minst reduksjon av trengsel og forbedring av trafikksikkerheten, sier Casper Svensson.

Aktuell i Oslo

«København modellen» til Citylogistik er aktuell i Oslo, i forbindelse med prosjektet Grønn Bydistribusjon. Prosjektet skal bidra til å utvikle en strategi for godstransport i byen i tett samarbeid med aktører innen for vare og distribusjon.

Ifølge tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) vil innbyggertallet i Oslo øke med 30% til va. 800.000 og godstrafikken øker med 50% innen 2030. Målet er å redusere miljøutslipp fra varedistribusjon med 50% til 2020.

Heftige utfordringer

Ifølge TøI står byene overfor store utfordringer:

Varene må frem i byen som vokser og hvor trafikken øker. Kostnadene for godstransport øker og øremerkede arealer for lasting og lossing er nødvendig. Økt netthandel gir flere transportoppdrag. Flere utenlandske transportører fordi Norge har høy betalingsvillighet.

Hele døgnet må tas i bruk og næringslivet må ha lengre åpningstider i sine varemottak. Det blir færre logistikkaktører, men flere transportører med sjåfører som ikke snakker norsk. Er kollektiv varetransport svaret? Spør TøI.

Tiltak innen 2025

Ifølge bylogistikkplan skal det innen 2025 være etablert 500 lasteplasser for varetransporten innenfor Ring 3. Det skal foretas en restrukturering av bylogistikken med de store leverandører av transport som de viktigste aktørene. Næringslivet skal kunne ta imot varer hele døgnet. I sentrum blir nattleveringer helt vanlig. Varene er merket med RFID brikker.

Utenfor Ring 3 skal det etableres 10 sikre hvileplasser/parkeringsplasser for lastebiler. Det etableres kameraovervåking av laste-/P-plasser for varetransport med rask borttauing ved feilparkering får å skape trygghet.

Powered by Labrador CMS