En beltegående lassbærer satt sammen av Buffalo-lassbæreren fra Ponsse, utstyrt med belter og understell fra Prinoth med laserutstyr som måler terrenger for å lage 3D-kart overkjøreskader er en del av samarbeidsprosjektet «On Track».

Laser kartlegger kjøreskader

Skogsmaskin med utstyr som lager kart over kjøreskader under hogst.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Forskere og næringslivsaktører i flere land tester ut laserteknologi for å unngå skader i terrenget ved hogst.

Teknologien kommer med utviklingsprosjektet «On Track», et internasjonalt prosjekt som ledes av Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Prosjektet handler om å utvikle nye løsninger på problemer som skognæringa sliter med på tvers av landegrensene. Norges største skogeier, Statskog, her vært med i kulissene og ser store muligheter.

Overvåker spordybden

3D-kart over kjøreskader.

- Å bruke skog som fornybar ressurs, er avgjørende i det grønne skiftet. Milde vintre og tidvis mye nedbør skaper allerede større problemer for moderne skogsmaskiner. Derfor må vi utvikle teknikker som reduserer spor og sår i terrenget. Det som testes ut nå er veldig spennende, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Det hun sikter til, er en laserbasert overvåking av hvor dype spor skogsmaskinen lager. Teknologien muliggjør kontinuerlig overvåkning av spordybdeutviklingen i kjøretraseene. I det øyeblikket spordybden øker, vil maskinføreren se det umiddelbart.

- Da kan de forsterke grunnen med hogstavfall, legge om ruta eller gjøre andre tiltak for å unngå sporskader. Vi har store forventninger til at dette vil bidra til en mer skånsom skogsdrift i hele næringen, sier Grindberg.

Video: Ponsse og Prinoth

Terrengkart med sporskader

Forsker Helmer Belbo ved Nibio, er en av mange som følger utviklingsprosjektene tett. Han påpeker at datamaterialet fra laserskanningen også er nyttig for oppryddingen.

- Laseren lager til slutt et kart over terrenget som viser hvor det er satt sporskader. Dermed kan skadene rettes opp mer effektivt, og det er mer sannsynlig at skader faktisk fanges opp og blir ryddet opp i, sier Belbo.

Tester ut gummibelter

Men «On Track» er mer enn laserscanning. I prosjektet har skogsmaskinprodusenten Ponsse (Finland), tråkkemaskinprodusenten Prinoth (Canada) og norske Owren (Vingrom) samarbeidet om å utvikle en lassbærer på gummibelter.

Lavere marktrykk skal gi mindre skader i terrenget og bedre arbeidsmiljø for maskinføreren gjennom redusert vibrasjon.

- Maskin er testet ut i stor skala både i Norge, Sverige, Finland, Latvia og Tyskland. Vi sammenfatter resultatene nå. Generelt kan jeg si at resultatene er langt bedre enn først fryktet, men samtidig må nok konseptet utvikles videre noen runder for å lande på gode og holdbare løsninger, sier Helmer.

Powered by Labrador CMS