Det er også foreslått tildelinger til forberedende arbeid på E18 Retvet-Vinterbro i Akershus og på de to OPS-prosjektene rv. 555 Sotrasambandet i Hordaland og E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt i Troms og Nordland.

Ny tilskuddsordning for tømmertransport

- Vi ønsker at norsk tømmertransport skal bli mer effektiv. Da er det flere flaskehalser på fylkesveier som må utbedres. Derfor foreslår vi 25 millioner kroner for 2019 gjennom ei ny tilskuddsordning, sier Dale.

Tilskuddsordningen skal brukes på bruer som ikke tåler lastebiler på 60 tonn. Statens vegvesen jobber med et forslag til program basert på innspill fra skog- og trenæringen.