Siden ordningen med personlige bilskilt ble etablert og frem til oktober 2018, er det totalt 5766 skilt som er innvilget, utlevert og betalt av søkeren.
Siden ordningen med personlige bilskilt ble etablert og frem til oktober 2018, er det totalt 5766 skilt som er innvilget, utlevert og betalt av søkeren.

Halvparten betaler ikke for personlig skilt

Vegvesenet har hittil i 2018 mottatt 3865 søknader om personlig bilskilt. Ca. halvparten som får bokstavkombinasjonen innvilget, betaler ikke skiltet innen fristen på 30 dager.

Publisert

Det innebærer at skiltet ikke blir satt i bestilling, og bokstavkombinasjonen blir tilgjengelig for nye søkere.

Så langt i 2018 er det ikke betalt for 1735 bokstav- og tallkombinasjoner som er innvilget. I tillegg er 1672 søknader under behandling eller innvilget – og for sistnevnte gruppe er betalingsfristen på 30 dager ikke gått ut ennå.

- Slik vi ser det, er det naturlig at pågangen var størst da ordningen var ny, og at den nå har stabilisert seg på et lavere nivå. De av brukerne som har vært mest entusiastiske til personlig bilskilt, har nok villet skaffe seg det raskt, og dermed søkt så fort muligheten har kommet. I tillegg ble jo lanseringen mye omtalt i media, og hadde stor nyhetsverdi særlig i starten, sier Elma Sulic, seniorrådgiver i Statens vegvesen.

187 søknader avslått i 2018

187 søknader er avslått på grunn av ugyldig tegnkombinasjon, varemerkebeskyttelse, støtende tegnkombinasjon eller andre årsaker, og 271 søknader er trukket av søkeren.

Fem skilt er trukket tilbake fordi det viste seg at tall- og/eller bokstavkombinasjonen var av en slik karakter at søknaden ikke burde vært innvilget.

Siden ordningen ble etablert 15. juni 2017 og frem til oktober 2018, er det totalt 5766 personlige bilskilt som er innvilget, utlevert og betalt av søkeren. Prisen for et personlig bilskilt er 9000 kroner, og det gir eieren rettighet til sitt skilt i ti år. 

19.201 søkte - 5238 betalte

Fra muligheten for å kunne søke om personlige bilskilt trådte i kraft i juni 2017 frem til årets slutt mottok Statens vegvesen totalt 19.201 søknader.

Av disse var det i underkant av 30 prosent (5238) som betalte for godkjent skilt. De øvrige 12.219 søknadene som ble innvilget, ble det ikke betalt for innen fristen.

I 2017 ble 935 søknader avslått, og 809 søknader ble trukket av søker.

Powered by Labrador CMS