Onsdag 31. oktober, og i flere påfølgende dager, vil representanter fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF) være utplassert på utvalgte kontrollplasser over hele landet for å veilede om kjettingbruk.
Onsdag 31. oktober, og i flere påfølgende dager, vil representanter fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF) være utplassert på utvalgte kontrollplasser over hele landet for å veilede om kjettingbruk.

- Nasjonal dugnad for vintersikkerhet

Kjettingdagen 2018: Norges Lastebileier-Forbund (NLF) skal stå på Statens vegvesens kontrollstasjoner over hele landet og tilby informasjon, råd og vink.

Publisert

Onsdag 31. oktober arrangerer NLF Kjettingdagen 2018. I en nyhetsmelding opplyser organisasjonen at man «dermed sparker i gang en nasjonal dugnad for å heve kunnskapen og kompetansen rundt korrekt bruk av vinterutstyr på tunge kjøretøy».

NLF skal stå på «Statens vegvesens kontrollstasjoner over hele landet» og tilby informasjon, råd og vink.

- De siste årene har vi sett en svært positiv trend når det kommer til bruk av lovpålagt vinterutstyr. Likevel er vi ikke helt i mål: Fortsatt er det mange som vegrer seg for å legge på kjetting når de kanskje helst burde ha gjort det. Vi håper at dette initiativet kan bidra til å heve kompetansen enda noen hakk, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Vegdirektøren:­ - Mange ulykker kan unngås

Både på selve Kjettingdagen 2018 og i flere påfølgende dager vil representanter fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF) være utplassert på utvalgte kontrollplasser over hele landet

Mens Vegvesenet utfører sin regulære kontrollvirksomhet, vil NLF-representantene tilby veiledning og informasjon til alle yrkessjåfører som ønsker det. I tillegg tilbyr Dekkmann gratis dekk- og kjettingsjekk ved samtlige av sine tungbilfilialer.

- Det er veldig positivt at NLF gjennomfører et slikt initiativ. Dette kan bidra til å forhindre ulykker og forsinkelser som oppstår på grunn av for dårlig skodde lastebiler. For selv om antall hardt skadde og drepte i ulykker med tunge kjøretøy er på et rekordlavt nivå, skjer det fortsatt for mange alvorlige ulykker vinterstid, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen, og legger til:

- Samtidig ser vi at næringslivet også taper stort på forsinkelser på grunn av fastkjørte lastebiler som sperrer vegene. Mange av disse hendelsene kan unngås hvis sjåførene legger på kjetting før en setter seg helt fast.

Vegdirektøren understreker at Kjettingdagen er et NLF-arrangement som ikke påvirker Vegvesenets øvrige oppgaver:

- Representantene fra NLF vil få anledning til å benytte et eget område på kontrollplassene slik at det ikke påvirker den regulære virksomheten hos kontrollørene.

- Økt kontrollvirksomhet styrker trafikksikkerheten

NLF-direktør Geir A. Mo retter en stor takk til Statens vegvesen.

- Økningen i kontrollvirksomheten knyttet til vinterutstyr på tunge kjøretøy har utvilsomt bidratt til å styrke trafikksikkerheten på norske vinterveier. Antall gebyr og bruksforbud har minket betraktelig, sier Mo, og viser til kontrollstatistikk som ble publisert i januar 2018.

- I tillegg utviser Vegvesenet stor fleksibilitet når de lar NLF benytte kontrollplassene for å drive opplysningsarbeid ved siden av den vanlige kontrollvirksomheten. Dette sikrer at vi både på Kjettingdagen 31. oktober og den kommende tiden kan nå ut til rekordmange yrkessjåfører.

NLF-direktøren håper vintersesongen 2018 kan bli den beste noensinne.

- Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre at både ulykkestallene og kontrolltallene får en positiv utvikling også i år.

Vil du vite hvor NLF står på Kjettingdagen 2018?

Ta kontakt med NLFs regionsrepresentant i ditt område:

Østfold, Oslo og Akershus
Regionsjef J. Kristian Bjerke, tlf. 901 89 444. E-post: [email protected]

Hedmark og Oppland
Regionsjef Guttorm Tysnes, tlf. 957 74 761. E-post: [email protected]

Buskerud, Vestfold og Telemark
Regionsjef Roy N. Wetterstad, tlf. 966 40 299. E-post: [email protected]

Agder og Rogaland
Regionsjef Reidar Retterholt, tlf. 907 73 207. E-post: [email protected]

Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
Regionsjef Jan Ove Halsøy, tlf. 920 38 333. E-post: [email protected]

Trøndelag
Regionsjef Roar Melum, tlf. 930 06 591. E-post: [email protected]

Nordland, Troms og Finnmark
Regionsjef Odd Hugo Pedersen, tlf. 915 70 243. E-post: [email protected]