Med NCCs NoDig-løsning PU-liner optimaliseres gjennomstrømningen og rørenes levetid økes med mange år.
Med NCCs NoDig-løsning PU-liner optimaliseres gjennomstrømningen og rørenes levetid økes med mange år.

Renoverer rør gravefritt

- Gravefri renovering av rør er mer miljøvennlig og økonomisk enn renovering med tradisjonelle gravemetoder, sier prosjektleder Tage Odland i NCC Infrastructure.

Publisert

NCC har inngått nye kontrakter med Oslo kommunes Vann og avløpsetat og med Drammen kommune om gravefri renovering av kommunale vann- og avløpsledninger.

Det er høsten 2018 inngått to kontrakter i Oslo på henholdsvis 20 og 18,3 millioner kroner, mens kontrakten med Drammen kommune er på 1,5 millioner kroner – alle med bruk av NCCs gravefrie metode NoDig.

Innvendig belegg

NCCs No Dig-team er igang med flere gravefrie rørjobber i Oslo og og har nettopp fullført en i Drammen.
NCCs No Dig-team er igang med flere gravefrie rørjobber i Oslo og og har nettopp fullført en i Drammen.

- Med vår NoDig-løsning PU-liner sprøyter og belegger vi ledningene innvendig med polyuretan. Dermed stoppes innvendig korrosjon og slitasje i ledningen, kapasiteten på gjennomstrømningen optimaliseres og rørenes levetid økes med mange år, sier prosjektleder Tage Odland i NCC Infrastructure.

I Oslo er det hovedledninger blant annet i områdene Lindeberg, Jernbanetorget og Torshov som skal renoveres, samtidig som kumgods i vannkummer skal skiftes ut med nytt. På Lindeberg blir vannledninger renovert med PU-liner mens gamle avløpsrør på Jernbanetorget og Torshov vil gjennomgå strømperenovering.

I Drammen er det kommunale vannledninger i Finn Blackstads vei som fornyes med PU-liner.

- Mer miljøvennlig

- ­Gravefri ledningrenovering er både raskere, mer miljøvennlig og mer økonomisk enn tradisjonelle gravemetoder, noe stadig flere av våre kunder og samarbeidspartnere ser. Vi er derfor glade for å kunne gå i gang med disse jobbene, sier Odland.

Arbeidene på Lindeberg startet opp i september, mens en ved Jernbanetorget og Torshov starter opp i månedsskiftet oktober/november. Jobben i Drammen ble ferdigstilt i oktober, mens arbeidene i Oslo vil pågå frem til juni 2019.