Norsk Gjenvinnings nye Volvo FH 460 6x2 krokbil, med Joab L20A krokpåbygg. Volvo-en har en  gasstank på 205 kg.
Norsk Gjenvinnings nye Volvo FH 460 6x2 krokbil, med Joab L20A krokpåbygg. Volvo-en har en  gasstank på 205 kg.

- Første LBG-krokbil på norske veier

Norsk Gjenvinning har nå en krokbil som skal kjøres på biogass, og som skal redusere CO2-utslipp med 80-100 prosent sammenlignet med en diesel-krokbil.

Publisert

Norsk Gjenvinning (NG) har «kunden i førersetet», og setter stor pris på dem som utfordrer og stiller krav. I dette tilfellet er det kunden Vestfold Avfall og Ressurs (Vesar) som har stilt strenge miljøkrav i sitt anbud. En del av løsningen var å bestille LBG-bilen til NGs bilpark i regionen.

NG skriver i en nyhetsmelding at dette skal være den først LBG-krokbilen på norske veier.

- Det er flott at en offentlig aktør som Vesar tar i bruk anbudsmakten de har ved å premiere mer miljøvennlige løsninger. Dette er et veldig godt eksempel på at det fungerer i praksis, forteller innkjøpssjef hos NG, Henrik Kvalem.

Kjører på gass fra matavfall

Vesars strategi om at transporttjenestene skal gå på klimavennlig biogass, laget av matavfall, er også i tråd med avfall- og gjenvinningsbransjens «veikart for sirkulær økonomi»: Et veikart laget i samarbeid av Norsk Gjenvinning, Vesar og Avfall Norge.

- Veikartet anbefaler et mål for bransjen om at innsamling og transport av avfall er klimanøytralt innen 2030. Primært ved at det benyttes fornybart klimavennlig drivstoff som er biprodukt av materialgjenvinningsprosesser, sier kommunikasjonssjef i Vesar, Kaia E. Ross Lind.

- Vi stiller strenge miljøkrav i våre anbud, blant annet til at biogass benyttes som drivstoff av våre leverandører. Dette er i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. I tillegg ser vi at det å utnytte sortert matavfall fra innbyggerne til klimavennlig biogass, viser at bidraget fra hver og en av oss er viktig på veien mot et sirkulært og fornybart samfunn, sier hun.

Målet er derfor at bilen skal kunne fylles med biogass produsert av matavfallet til innbyggerne i regionen – en sirkulær løsning som blir godt synlig for innbyggerne. Flytende biogass (LBG) er det fornybare alternativet til flytende naturgass (LNG).

Volvo

Gassbilen, som ble overlevert 31. oktober 2018, er en Volvo FH 460 6x2 krokbil, med Joab L20A krokpåbygg, og den største  gasstanken på 205 kg.

Volvos 460 hk-motor gir et dreiemoment på 2300 Nm. og dette tilsvarer dreiemomentet i dieselmotorene til Volvo.

I tillegg er drivstofforbruket på nivå med dieselmotorene, men skal være 15–25 % lavere enn for «tradisjonelle gassmotorer».

Fyllestasjoner for flytende biogass

Å være blant de første som tar i bruk ny teknologi er ikke alltid enkelt. I dette tilfellet er utfordringen knyttet til en manglende infrastruktur for fylling av flytende biogass.

Etableringen av fyllestasjoner har startet, men inntil disse er på plass må Norsk Gjenvinning finne andre løsninger. Hjelpen fant man hos Litra Gass, som er en annen aktør som ønsker å satse på denne teknologien.

- Vi er ved et veiskille når det kommer til innkjøp av biler og utstyr. Norsk Gjenvinning ønsker å lede an i bransjen, og sammen med våre kunder og leverandører finne mer bærekraftige løsninger. Utviklingen av ny teknologi krever et marked som responderer, og som våger å prøve noe nytt. Vi håper at det nå tilrettelegges for en god infrastruktur for fylling av LBG, slik at vi kan erstatte flere av de eldre dieselbilene i bilflåten vår, avslutter Henrik Kvalem.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS