Veihøvelen var en Cat VHP 1400, 1992-modell. Den tilhørte Fredrikstadkommune og ble totalskadet i ulykken. Estimert salgspris var ca. 500.000 kroner.

Tog suste mot veihøvel i 130 km/t

I sammenstøtet som fulgte - etter at lokføreren rakk «en liten hastighetsreduksjon» - ble høvelen kastet av overgangen den sto på, med nær 360° rotasjon.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Tirsdag 23. januar 2018 kl. 23.06 kolliderte et tog med en veihøvel på Høium planovergang på Østfoldbanen.

Veihøvelen ble totalskadet og toget fikk betydelige karosseriskader i fronten og på første boggi.

Veihøvelen ryddet snø og is fra veien da den fikk motorstopp. Den ble stående mellom bommene.

Føreren fikk ikke startet motoren igjen, og veihøvelen var helt mørklagt. Verken markeringslys eller nødlys fungerte. Sjåføren forsøkte da å varsle om faresituasjonen, men fikk ikke kontakt før toget kom.

Mørklagt veihøvel på planovergangen

Fronten på togsettet etter sammenstøtet.

Veihøvelen arbeidet med å skrape bort is og snø på Høyumvegen i retning fra riksvei 110
mot fylkesvei 358. Da den kom til Høium planovergang hevet føreren skjæret for ikke å
skade planovergangslemmene.

Da skjæret hadde passert overgangen og ble senket igjen, stoppet motoren. Veihøvelen sto da mellom bommene, med førerhus, motor og boggi på selve planovergangen.

Føreren forsøkte å starte motoren igjen, men opplevde at startmotoren klikket og at veiskrapen var helt mørklagt. Verken markeringslys eller nødlys fungerte.

Dette skriver Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) i en rapport om hendelsen.

NSB skulle ringe tilbake

Føreren gikk ut av veiskrapen og ringte nummeropplysningen for å få telefonnummeret til NSB AS. Da det ble oppnådd kontakt ba de om førerens telefonnummer, slik at riktig person i NSB kunne ringe tilbake.

Innen kontakt ble oppnådd nærmet toget seg planovergangen, og bommene gikk ned til
normal stengeposisjon på hver side av veihøvelen.

Veisikringsanlegget på planovergangen fungerte som forutsatt, og signalene til toget viste «Planovergangen kan passeres». Toget hadde derfor akselerert opp til strekningshastigheten på 130 km/t.

Kjørte på veihøvelen i høy hastighet

Føreren av veihøvelen forsøkte nå å signalisere til toget med lyset fra mobiltelefonen. Føreren av toget så lyset fra telefonen, men oppfattet ikke dette som faresignal. Det var overskyet og mørkt, og togføreren så ikke veihøvelen før toget var ca. 150 meter fra planovergangen.

Føreren rakk å tilsette togets nødbrems før sammenstøtet, men det ble oppnådd liten hastighetsreduksjon på den korte strekningen, ifølge SHTs rapport.

I sammenstøtet roterte veihøvelen nesten 360° og ble stående på et jorde nedenfor jernbanelinjen. Toget stoppet ca. 400 meter etter planovergangen.

Hinderdeteksjon ikke i bruk i Norge

Det ble vist signal «Planovergangen kan passeres» til toget. Men et veisikringsanlegg som viser signal «Planovergangen kan passeres», er ikke en bekreftelse på at det ikke er hindringer på planovergangen. Det skriver SHT i rapporten.

Det finnes tekniske løsninger som registrerer om større gjenstander befinner seg på en planovergang, og som vil hindre at det vises klarsignal til toget.

Hinderdeteksjon er ikke i bruk i Norge i dag. De fleste planoverganger er i dag heller ikke utstyrt med stedsangivelse og kontaktinformasjon som forteller hvor man skal ringe om en faresituasjon oppstår.

Sikerhetstilrådinger

SHT fremmer to sikkerhetstilrådinger etter ulykken. Disse retter seg mot å
anbefale Bane Nor SF å vurdere å merke alle planoverganger med kontaktinformasjon og
stedsangivelse, og å vurdere forsterkede barrierer i veisikringsanleggene i arbeidet med fornyelse av signalsystemet:

Sikkerhetstilråding JB nr. 2018/15T
Tirsdag 23. januar 2018 kl. 2306 kolliderte tog 135 med en veiskrape med motorstopp på
Høium planovergang på Østfoldbanen. Sjåføren forsøkte å varsle om faresituasjonen,
men hadde problemer med å få kontakt med rett instans. Planovergangen var ikke utstyrt
med stedsnavn og kontaktinformasjon.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Bane NOR
SF å merke alle planoverganger med nødnummer og stedsangivelse.

Sikkerhetstilråding JB nr. 2018/16T
Tirsdag 23. januar 2018 kl. 2306 kolliderte tog 135 med en veiskrape med motorstopp på
Høium planovergang på Østfoldbanen. Veiskrapens posisjon mellom bommene gjorde at
det ble vist signal «Planovergangen kan passeres» til toget. Bane NOR SF har ikke
systemer som kan varsle fører om hindre på planoverganger med veisikringsanlegg.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF
vurdere forsterkede barrierer i veisikringsanleggene i arbeidet med fornyelse av
signalsystemet.

Powered by Labrador CMS