Sideforankret bru E39 Bjørnafjorden.
Sideforankret bru E39 Bjørnafjorden.

Utreder verdens lengste flytebru på E39

Brua over Bjørnafjorden er en del av E39-prosjektet som skal knytte sammen Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger.

Publisert

Arbeidet utføres av en gruppe - med blant andre Multiconsult, Cowi og Aas-Jakobsen - på oppdrag av Statens vegvesen region vest og innebærer å videreutvikle og dokumentere fire definerte brualternativer. Konseptutredningen vil være underlag for Statens vegvesens endelige beslutning om valg av bruløsning.

- I et slikt prosjekt finnes det ingen standardløsning, og vi har sammen med partnere etablert en gruppe med spisskompetanse fra samferdsel og bruer, offshore og marin virksomhet for øvrig. Dette er et spennende oppdrag som krever utvikling av teknologi, og vi er selvfølgelig svært fornøyde å være med på å utrede og utvikle endelig bruløsning, sier avdelingsleder Gunnar Egset i Multiconsult/ Johs Holt.

Svein Erik Jakobsen fra Aas-Jakobsen vil være prosjektleder for prosjekteringsgruppen.

- Dette er kanskje det mest utfordrende samferdselsprosjektet i Norge i moderne tid, og vi ser frem til å kunne bidra til å bringe dette nærmere en endelig realisering, sier Jakobsen.

Nær 600 meter dyp fjord

Brua over Bjørnafjorden er en del av E39-prosjektet som skal knytte sammen Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger. Reisen som i dag tar ca. 40 minutter med ferje, vil ta ca. elleve minutter med bil når ferjen erstattes med flytebru.

En mer forutsigbar reisevei og vesentlig redusert reisetid skal gi store samfunnsgevinster regionalt og nasjonalt, ifølge Statens vegvesen. Den fem km lange flytebrua er planlagt med fire felt med 110 km/t fartsgrense, samt en gang/sykkelvei.

Bjørnafjorden er fem kilometer bred og nær 600 meter dyp. Fjordkryssingen krever derfor at man tar i bruk ny bruteknologi, og Statens vegvesen har jobbet med dette siden 2009.

- Dette er et meget innovativt og grensesprengende prosjekt som utfordrer etablerte standarder. Det er spennende å være en del av et team som mobiliserer det beste av ingeniørkompetanse nasjonalt og internasjonalt, sier Erik Sundet, avdelingssjef Bru og Geo i Cowi.

Mange fagmiljøer involvert

Arbeidet med konseptutredning starter opp i november 2018 og skal pågå til august 2019.

Statens vegvesen har opsjon på forlenget bistand ut 2020.

I valg av leverandører til konseptutredningen har kvalitet i tilbudte løsninger vært avgjørende, sammen med kompetanse og pris.

Aas-Jakobsen, Cowi og Multiconsult har knyttet til seg Aker Solutions, Entail, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Moss Maritime og Dissing+Weitling architecture, som underleverandører med supplerende spisskompetanse på sentrale områder.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS