Illustrajonsbilde bygg og anlegg.
Illustrajonsbilde bygg og anlegg.

Endringer i «Sentral godkjenning» fra 1. desember

Publisert

På bakgrunn av møter med bygg- og anleggsnæringen sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet på høring forslag til mindre endringer i reglene for sentral godkjenning. Etter grundig gjennomgang av høringsinnspillene, er flere av endringene nå vedtatt. Endringene begynner å gjelde fra 1. desember 2018.

Les om Sentral godkjenning her, og søk i registret over godkjente bedrifter her.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en nyhetsmelding at man tar bekymringene som bygg- og anleggsnæringen har tatt opp på alvor.

Utvalg skal se på «Sentral godkjenning»-ordningen

Det er allerede gjennomført flere tiltak. De to viktigste er oppnevningen av Byggkvalitetutvalget og forlengelse av overgangsordningen for Sentral godkjenning til 1. juli 2020.

Byggkvalitetutvalget skal ha en grundig gjennomgang av om dagens virkemidler, deriblant om Sentral godkjenning fungerer godt nok eller om det er behov for å tenke nytt. Endelig rapport fra utvalget skal legges frem oktober 2019.

- Utvalgets arbeid og den videre oppfølgingen av dette, vil ta tid. I mellomtiden er det viktig at vi prøver å løse enkelte av bekymringene som bygg- og anleggsnæringen har tatt opp med oss. Vi stiller blant annet krav om at faglig ledelse må være fast ansatt for å kunne få sentral godkjenning, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

Kravene var for strenge

Flere i bygg- og anleggsnæringen har særlig trukket frem at kravene til utdanning og praksis for Sentral godkjenning, er for strenge og ikke tilpasset virkeligheten.

Endringene som nå er vedtatt skal bidra til å løse opp i dette.

En annen positiv effekt er at flere foretak ikke lenger vil være avhengig av overgangsordningen for Sentral godkjenning for å kunne beholde sin godkjenning. Flere av de øvrige endringene skal bidra til forenklinger både for den sentrale godkjenningsordningen og foretakene.