Arna stasjon: Jernbaneteknisk arbeid på stasjonen inngår i kontrakten som nå er tildelt.

Spansk entreprenør vant 500-millioners-kontrakt

Bane Nor har tildelt AZVI s.A. en stor kontrakt i prosjektet Arna-Fløen i Bergen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Prosjektet gir dobbeltspor som åpner for lokaltog hvert kvarter og økt kapasitet til godstog.

- AZVI s.A. er en profesjonell, internasjonal aktør som har erfaring med å gjennomføre tilsvarende store tverrfaglige jernbaneprosjekter, sier konserndirektør Einar Kilde i Bane Nor.

Kontrakten omfatter det jernbanetekniske arbeidet på nye Arna stasjon, samt i den nybygde og den opprinnelige Ulriken tunnel, og har en verdi på omkring en halv milliard kroner.

- Valget reduserer risikoen

Bane Nor er godt fornøyd med konkurransen om kontrakten.

- Det var en jevn konkurranse mellom tre godt kvalifiserte firma, sier Kilde.

I evalueringen av tilbudene, la Bane Nor stor vekt på oppdragsforståelse og gjennomføringsevne.

- Valget av denne entreprenøren reduserer gjennomføringsrisikoen for prosjektet, sier prosjektsjef for Arna-Fløen i Bane Nor, Katrine Sælensminde Erstad.

Einar Kilde er konserndirektør for Utbygging i Bane Nor.

- Vi vurderer at AZVI s.A. har de beste forutsetningene for å utføre arbeidet til rett tid, kvalitet og kost.

AZVI s.A. har samarbeidsavtaler med norske underentreprenører som skal utføre en stor del av arbeidet.

Katrine Sælendsminde Erstad er prosjektsjef for Arna-Fløen i Bane Nor.

Entreprise med ny metode for norsk jernbane

Den omfattende og tverrfaglige jernbanetekniske entreprisen stiller store krav til at entreprenøren må ivareta helhet og ikke bare enkeltfag.

Arbeidet inkluderer spor, telekommunikasjon, høy-/lavspent- og kontaktledningsanlegg på strekningen fra Arna til Fløen.

I delen av nye Ulriken tunnel som er boret med tunnelboremaskin skal det legges fastspor, noe som er nytt på jernbanen i Norge.

Dette vil bli det første omfattende fastsporanlegget som bygges her i landet, ifølge Bane Nor.

Todelt anleggsperiode

Byggingen skal foregå i to faser, tilpasset ombyggingen av Arna stasjon, åpningen av nye Ulriken tunnel og rehabiliteringen av den opprinnelige tunnelen.

Første byggefase starter i januar 2019 og varer i ca. 2 år.

Deretter vil det være nesten ett års opphold i byggingen, til den opprinnelige Ulriken tunnel er ferdig oppgradert og sørsiden av Arna stasjon er ferdig ombygget og klar for jernbaneteknikk.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS