Illustrasjonsbilde.

Skal redusere CO2-utslippene på veianlegg

Statens vegvesen har som mål å redusere klimagassutslippene med 40 prosent på anlegg og 50 prosent innen drift før 2030.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Den samlede klimaeffekten av vår egen virksomhet domineres av veiprosjekter og entrepriser, det vil si bygging, drift og vedlikehold av veier, bruer og tunneler, sier senioringeniør Christine Maass i Statens vegvesen.

Veiinfrastruktur er omfattende og kompleks og gir en  klimapåvirkning. De største utslippene er knyttet til produksjon av materialene, særlig betong, stål og asfalt. Mye skyldes også bruk av diesel i anleggsmaskiner.

- Det er mulig å redusere CO2-utslippene betydelig innen 2030. For nye veiprosjekter jobber vi med å finne ut hvilke krav som kan stilles til klimavennlige maskiner, materialer og arbeidsmetoder og hvordan de best kan formuleres i konkurransegrunnlagene. Det er jo faktisk slik at entreprenørene etterlyser konkrete klimakrav i kontraktene, sier Christine Maass.

Krav til klimakutt i konkurransegrunnlag

Statens vegvesen har gjennomført prosjektet «Krav til klimakutt i konkurransegrunnlag», som skal gi forslag til kontraktgrunnlag som reduserer utslippene fra materialer og anleggsutstyr.

- Muligheten for å påvirke hvor høye utslippene blir er størst tidlig i prosjektet og det er derfor viktig at klimahensyn integreres i planleggingen, sier prosjektleder Karl Sigurd Fredriksen.

Ett eksempel er E18 Vestkorridoren, der man nå gjør klimagassberegninger av alternative løsninger allerede i reguleringsplan, og i konkurransegrunnlag skal det lages et fullt klimabudsjett. Oppfyllelse av miljøkrav for de materialene og produktene som har stor klimapåvirkning skal dokumenteres med prosjektspesifikk miljøvaredeklarasjon, såkalt EPD.

Pilotprosjekter med bonus for klimavennlige materialer

Fra 2018 gjennomfører Statens vegvesen pilotprosjekter der det gis bonus knyttet til bruk av materialer som er dokumentert med EPD. Bonus og krav kan også være aktuelt for utslippsfritt anleggsutstyr.

- I dag har vi to slike testpiloter på asfaltkontrakter i Tvedestrand og i Lillehammer, hvor det blir gitt bonus for klimaytelse i asfalten. Det betyr at prosjektene har dokumentert CO2-faktoren både i produksjon, transport og utlegging av asfalten. Vi må teste ut dette bonussystemet i flere pilotprosjekter og prøve ut dokumentasjonen, slik at vi er sikre på at den er god nok for å tas inn i den generelle kontraktsmalen. På sikt kan vi rulle ut dette i stort omfang både for betong, armering, asfalt og andre materialer. Slik kan vi spare klima for store utslipp, mener Karl Sigurd Fredriksen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS