- Dette er en stor merkedag, smiler prosjektleder Anne Margrethe Skretting i Statens vegvesen.

Brunnholen er navnet på brua over Godsterminalen på Ganddal. Brua er hovedelement i prosjektet fylkesvei 505 Skjæveland–Foss Eikeland, og den er 25,2 meter bre og 248 meter lang.

Det mest spesielle, er byggemetoden. Brua blir støpt i seksjoner inne på det ene landkaret og skjøvet med jekker med millimeterpresisjon.

Arbeidsfellesskapet Bjelland/SV Betong er entreprenører.

Incremental Launching Method

- At vi bruker en spennende byggemetode er både interessant og lærerikt. Incremental Launching Method (ILM) er brukt i Norge tidligere, blant annet på Gulli bru. Brunnholen bru er ei firefeltsbru, der to brukasser blir skjøvet parallelt, og koplet sammen etter skyvingen, forklarer Skretting.

I europeisk målestokk er det ikke bygget ei bru med tilsvarende krumming.

- Jeg er stolt og synes brua og arbeidet er veldig imponerende, sier Skretting.

Byggeleder bru, Kjell Gimmestad i arbeidsfellesskapet er enig. Han er ikke så rent lite stolt han heller. Også for arbeidsfellesskapet er dette en spesiell jobb.

- Guts og drive

- For et år siden sto jeg her og følte meg som en amatør. Jeg så på pelinga for fundamenteringa og tenkte på den store jobben som lå foran meg. Alt dette har vi fått til sammen fordi vi har flinke folk med mye «guts og drive», sier han stolt.

Metode og dimensjoner på Brunnholen bru:

  • 46 stålrør er boret ned i grunnen. Fundamentering med peler er gjort for å stabilisere grunnen. Flere av pelene går 70 meter ned i bakken. Fagmiljøet kjenner ikke til at det er boret så dypt før med et rør med diameter på 90 centimeter. I alle fall ikke i Europa.
  • Brua er 248 meter lang og 25,2 meter bred.
  • Hver seksjon som blir støpt i betongfabrikken på Foss Eikeland-siden er 26-27 meter lang.

I tillegg til brua, blir det blant annet bygget ni kulverter, 2,2 kilometer vei og tre rundkjøringer. Totalt er det mellom 80 og 100 ansette på prosjektet.

Dette er første etappe av Tverrforbindelsen mellom riksvei 44 på Skjæveland og E39 på Bråstein. Tverrforbindelsen er en del av Bymiljøpakken. Målet er å få til en bedre tilknytning mellom bolig- og næringsområder, og veien blir en del av den fremtidige ringveien rundt Sandnes.