Skisse kryss Moelv.
Skisse kryss Moelv.

Hvem er den beste til å bygge nytt motorveikryss?

Spørsmålet om hvem som er den beste til å bygge det nye E6-krysset i Moelv er sentralt for Nye Veier når de i januar 2019 starter jakten på entreprenør for oppdraget.

Publisert

Utbygging av krysset har en antatt verdi på 150 – 200 millioner kroner. Nye Veier mener konkurransen bør være interessant både for lokale og regionale aktører.

Utbygging av nytt motorveikryss på E6 i Moelv inngår i utbyggingsprosjektet av 43 kilometer firefelts E6 fra Kolomoen til Moelv.

Firefelts motorvei

- Utvikling av Moelvkrysset fra to til fire felt blir et spennende og krevende oppdrag. Sikker og god ivaretakelse av alle trafikanter samt ivaretakelse av naboer blir en viktig del av oppgaven, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Oppdraget omfatter blant annet bygging av ca. 1100 meter firefelts motorvei for 110 km/t, alle ramper og tilkomster til og fra E6, ca. 70 meter motorveibru over Storgata, to rundkjøringer, ny parkering for pendlere og kommunaltekniske arbeider.

Konkurranse med forhandling

Nye Veier har valgt å benytte konkurranse med forhandling for anskaffelse av entreprenør. Anbudskonkurransen blir offentliggjort i første halvdel av januar.

- Oppdraget bør være av interesse både for lokale og regionale entreprenører, og vi ser frem til å offentliggjøre konkurransen i januar. Vi mener konkurranse med forhandling er en hensiktsmessig metode for å kunne velge den beste til å bygge Moelvkrysset, sier Moshagen.

Det nye krysset i Moelv skal stå ferdig innen utgangen av 2020