«GRENSEHOGST»: Marius (t.v.) og Erik Heggedal med den nyeste hogstmaskinen, Komatsu 901XC, som er i drift rett ved svenskegrensen.
«GRENSEHOGST»: Marius (t.v.) og Erik Heggedal med den nyeste hogstmaskinen, Komatsu 901XC, som er i drift rett ved svenskegrensen.

Skog og anlegg hånd i hånd

SETSKOG (AT.no): For 10 år siden vurderte HF Anlegg og Skog AS å legge ned sin skogavdeling. Slik gikk det ikke.

Publisert

I dag er familiefirmaet fra Setskog (Akers­hus) med sine ni Komatsu skogsmaskiner en av landets skogsentreprenørfirma med flest «røde» i maskinstallen. Bare i 2018 kjøpte firmaet tre nye maskiner fra Komatsu Forest AS.

NY: Den nye lassbæreren 855 er nylig ankommet og «inspi­seres» her av Marius Heggedal (t.v.), instruktør Tom Volsdal, Komatsu Forest AS og maskinfører Roger Bjørknes.
NY: Den nye lassbæreren 855 er nylig ankommet og «inspi­seres» her av Marius Heggedal (t.v.), instruktør Tom Volsdal, Komatsu Forest AS og maskinfører Roger Bjørknes.
ANLEGG: Jørn Heggedal har ansvaret for anlegg-/transport­avdelingen, her ved en av firmaets Cat-gravere.
ANLEGG: Jørn Heggedal har ansvaret for anlegg-/transport­avdelingen, her ved en av firmaets Cat-gravere.
TRIO: Smil og latter sitter løst hos ledertrioen Jørn (t.v.), Erik og Marius Heggedal.
TRIO: Smil og latter sitter løst hos ledertrioen Jørn (t.v.), Erik og Marius Heggedal.
«OLDBOYS»: De tre grunnleggerne av firmaet er fortsatt med, fra venstre: Olav Fagermoen og brødrene Sigmund og Tor Heggedal. Bildet er tatt på en ny skogsbilvei firmaet nå bygger i Setskog. Det var nettopp bygging av skogsbilveier som var de første anleggsoppdragene.
«OLDBOYS»: De tre grunnleggerne av firmaet er fortsatt med, fra venstre: Olav Fagermoen og brødrene Sigmund og Tor Heggedal. Bildet er tatt på en ny skogsbilvei firmaet nå bygger i Setskog. Det var nettopp bygging av skogsbilveier som var de første anleggsoppdragene.

De tre er hogstmaskinen 901XC 8W (21 tonn), lassbæreren 855 (lastekapasitet 12 tonn) og lassbæreren 845 (12 tonn).

100.000 kubikkmeter

Med fire hogstlag og ni maskiner regner firmaet med en årlig avvirkning på ca. 100.000 m3. Halvparten av hogstkvantumet kommer fra tynningsdrifter. Industrien «skriker» etter virke, og tømmerprisene er rekordhøye, særlig massevirkeprisene. Det har ført til økt interesse hos skogeierne for å få utført tynningsdrifter.

- Ja, vi merker økt interesse for tynningsdrifter. Med dagens massevirkepriser, blir det brukbar «butikk» for skogeierne, sier Marius Heggedal (29) som styrer firmaets skogavdeling.

De ni maskinene og skogavdelingens ti ansatte har de fleste oppdragene i kommunene på Romerike. Oppdragsgivere er Viken Skog og Glommen Skog.

«Grensehogst»

Maskinparken består av hogstmaskinene 901 (to m/6 hjul), 931XC (8 hjul), en 901XC 8W og fem lassbærere, 840.4, 845, 865 og to 855. Med fire hogstlag innebærer det at firmaet har en lassbærer til «overs».
- En av de to 855-lassbærerne vil «flyte» mellom hogstlagene og ta transport-toppene der det er behov, sier Erik Heggedal (33), daglig leder i HF Anlegg og Skog AS.

Den nyeste hoggeren, 901XC, går i hogst ved Krokvannet (Setskog), kloss inntil svenske grensen. Her skal HF slutt avvirke ca. 1500 m3 og tynne ca. 2000 m3 frem til februar 2019.

Skogeiendommen er en av Setskogs største med sine 43.000 mål, og HF avvirker her årlig 5000-80.000 m3.

Generasjonsskifte

HF Anlegg og Skog AS har 26 ansatte, inkludert tre lærlinger (en på anlegg/to på skog).

Firmaet drives i dag av brødrene Erik (33) og Marius Heggedal (29) og fetteren Jørn Heggedal (31). Erik er daglig leder, broren styrer skog-avdelingen og fetter Jørn har ansvaret for anlegg/transport-virksomheten.

Gründerne av firmaet i 1985, brødrene Tor (63) og Sigmund Heggedal (59) og Olav Fagermoen (70) er fortsatt med; Tor kjører lassbærer, Sigmund borevogn/gravemaskin og Olav gravemaskin.

Største jobben

HF er også «tunge» på anlegg som står for brorparten av årsomsetningen på 65-70 mill. kroner.

Firmaet har 13 gravemaskiner (mest Cat), to hjullastere (Volvo), fire dumpere (Volvo), borevogn, to tippbiler og en Scania R730 trekkvogn med Istrail brønnhenger som benyttes til frakt av egne maskiner og leiekjøring for andre entreprenører.

Firmaet er nå i gang med sin største enkeltkontrakt noensinne til ca. 50 mill. kroner. På et nytt boligfelt med 200 bo-enheter på Granåsen i Fetsund, har firmaet oppdraget med VA/infrastruktur, lekeplasser og grøntanlegg.

Arbeidet ble påbegynt i november 2017, og anleggsperioden vil strekke seg til 2020 til nye 50 mill. kroner for Setskog- firmaet.