Daglig leder Stig Nerdal i Transportutvikling presenterer et rykende ferskt transportkart for sjømat i Nord-Norge.

Det faller i fisk i nord

Nærmere 1,5 mill. tonn fiskeprodukter fra fangst- og havbruksnæringen ble uttransportert fra Nord-Norge i 2017.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det bekrefter bare at fisketransportene bare øker i nord.

Over 900.000 tonn fisk og biprodukter fra fangstnæringen ble uttransportert i 2017, en økning på ca. 8% fra 2014. Fangst tilsvarte 62% av uttransportert sjømat fra Nord-Norge. Ca. 570.000 tonn laks, ørret og biprodukter fra havbruksnæringen ble uttransportert i 2017, en økning på ca. 7% fra 2014. Havbruk tilsvarte 38% av uttransporten av sjømat fra Nord-Norge.

Særdeles utfordrende

Sjømataktørene er stort sett ikke lokalisert ved hovedveien, jernbaneterminalen eller stamnettsystemene.

De ligger gjerne ved enden av en nedslitt fylkesvei og/eller er avhengig av et fylkeskommunalt fergesamband.

Fylkesveinettet har et stort vedlikeholdsetterslep og enkelte fylkesveifergesamband har behov for et tilbud bedre tilpasset næringen.

Det er Transportutvikling AS som nå presenterer et nytt transportkart for sjømat i Nord-Norge. Kartet viser transport av sjømatrelaterte produkter på vei og bane.

Sjømatkartet viser det samlede transportarbeidet for sjømatnæringen på vei. Det siste sjømatkartet er utarbeidet med støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommuner og Sjømat Norge Region Nord.

Grunnlaget for dataene for Troms og Finnmark er hentet fra Transportutvikling AS` rapport «Næringstransporter i Troms og Finnmark 2018».

kun sjokart-2

 

Innholdsrik database

Transportutvikling AS har over flere år dokumentert transportarbeidet for store næringer i Nord-Norge.

- Vi har visualisert veitransportarbeidet med detaljerte veikart, hvor nærmere 300 veistrekninger inngår. Informasjonen er innhentet direkte fra markedsaktørene. Vi har siden 2007 bygd opp en database som inneholder detaljerte transporter og transportruter, forteller daglig leder Stig Nerdal i Transportutvikling.

Sjømatkartet visualiserer detaljerte landtransporter knyttet til sjømatnæringen i de tre nordligste fylkene. Det tas hensyn til utgående transporter av fisk og biprodukter, interntransporter og inngående transporter i form av fôr, emballasje, salt, paller mv.

Powered by Labrador CMS