MANGE KOM: Forsvarsbygg inviterte til entreprenørmøte i forbindelse med utbyggingen av Evenes flystasjon.
MANGE KOM: Forsvarsbygg inviterte til entreprenørmøte i forbindelse med utbyggingen av Evenes flystasjon.

Stor interesse for Evenes-utbyggingen

Over 110 meldte interesse da Forsvarsbygg inviterte til entreprenørmøte i forbindelse med at over 20 entrepriser til utbyggingen av nye Evenes flystasjon skal ut i 2019.

Publisert

Forsvarsbygg arrangerte entreprenørmøtet 29. januar i Bogen, Evenes kommune. Iløpet av tre år skal nye Evenes flystasjon være klar til å ta imot både F35-flyene og de fem maritime overvåkningsflyene. I tillegg skal en reguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn Evenes vedtas.

Hektisk år

Utbyggingssjef John Ommund Syvertsen fortalte om de over 20 entreprisene som skal ut på konkurranse i år, og ga også deltagerne et innblikk i det som også kommer i 2020.

- Vi er spent på deltagelsen og håper at en rekke lokale og regionale selskap leverer inn tilbud når de lyses ut i markedet. Det er mye som kommer i år. Det vil komme en rekke godkjenninger fra departementet på enkeltprosjekter, og da skal vi være klar til å kontrahere så snart som mulig, sier Syvertsen.

Variasjonen på prosjektene er veldig stor, og er alt fra infrastruktur, fornyelse av eksisterende bygg, nye forlegninger, logistikk og forsyning, beskyttelse og sikring, etablering og forsyning av energi mm.

Maritime fly, MPA

Det største prosjektet som starter opp i år er MPA-bygget for de fem maritime overvåkningsflyene som kommer sommeren 2022 til Evenes. Her vil det være entrepriser fra 50 til 300 millioner, totalt ca. 600 millioner kroner. De første anbudene kommer allerede ut på vårparten, med anleggsstart til høsten.

F35 jagerfly

Disse flyene skal operere fra Evenes fra januar 2022, og her vil det komme to generalentrepriser hvor en er for bygg og en for banesystemet/infrastruktur.

Reguleringsplan for flyplassområdet

I løpet av første kvartal i år oversendes forslaget til reguleringsplan med konsekvensutredninger til Kommunal og moderniseringsdepartementet. Denne vil bli lagt ut til offentlig høring av departementet, og planlagt godkjent sommeren 2019. - Vi holder på med den siste finpussen på konsekvensutredningene, og det er mange brikker som skal på plass, forteller Olaf Dobloug, leder for utbyggingen av Ørland og Evenes flystasjoner.

STILLING LEDIG: