Dårlig sikt

Etter åpningen av Sama-rundkjøringen høsten 2017 ble det klart at kort avstand mellom overgangen på Åsveien og riksvegen førte til dårlig sikt, spesielt for tyngre kjøretøy.

Som et midlertidig tiltak ble det montert en sperrebom for å få ned farten på syklistene og fotgjengerne, før de kan krysse veien.

Situasjonen skal løses permanent i løpet av sommeren, ved at dagens overgang flyttes litt lenger opp Åsveien, slik at siktforholdene blir bedre.

Når tunnelen åpner i løpet av høsten skal trafikken i Åsveien reduseres og dermed gjøre det enda tryggere.

Midlertidig forbud for tyngre kjøretøy

Førere av tyngre kjøretøy, som skal ta av fra riksveien inn på Åsveien «opplever sikten som utilstrekkelig» opplyses det fra Statens vegvesen.

Som et midlertidig tiltak blir det derfor forbudt for tyngre kjøretøy å ta av fra riksveien og inn på Åsveien.

I motsatt retning, fra Åsveien og ut på riksveien, er sikten god og dette vil derfor fortsatt være tillatt.

Forbudet gjelder ikke personbiler, samt at det er gjort unntak for brøytebiler og buss.