Henrik Pedersen er innehaver av  firmaet Jysk Entreprenør i Danmark. Han foretrekker amfibie-undervogn fra finske Remu fremfor andre merker, fordi de også takler bruk på tørr mark godt.
Henrik Pedersen er innehaver av  firmaet Jysk Entreprenør i Danmark. Han foretrekker amfibie-undervogn fra finske Remu fremfor andre merker, fordi de også takler bruk på tørr mark godt.

Foretrekker finsk amfibie

Amfibie-undervogn fra finske Remu Oy skal være best når man skal grave både til vanns og til lands over tid, ifølge Henrik Pedersen i Jysk Entreprenør.

Publisert

Den første modellen av et nyutviklet Amfibie-understell fra Remu Oy er levert til en dansk vassdrags-entreprenør.

Størstedelen av Remus omsetning kommer fra utvikling, produksjon og salg av deres Remu knuse-/sikteskuffer, men ca. en femdel av firmaets aktiviteter er knyttet til amfibiske gravemaskiner. Nå er Remu på vei inn på markedet med det nyutviklede amfibiske gravemaskin-understellet Big Float E10, som skal være en av de minste modellene som lages for dette formålet.

Den er basert på mange års erfaring fra større maskiner i samme konsept, og henvender seg til flere kundegrupper, så som kommuner og vassdrags-entreprenører.

Hitachi ZX 85 US gravemaskin på ca. ni tonn, montert på Big Float E10 amfibisk understell fra Remu Oy, i arbeid for Jysk entreprenør i Danmark.
Hitachi ZX 85 US gravemaskin på ca. ni tonn, montert på Big Float E10 amfibisk understell fra Remu Oy, i arbeid for Jysk entreprenør i Danmark.

– Konseptet med et amfibisk understell er ikke nytt. Remu Oy har vært global leverandør siden 2003, og det er en rekke gravemaskiner med Remu-undervogner i drift på alle kontinenter. Vi opplever en stor global interesse for den nye Big Float E10, deriblant fra danske og norske aktører. Dette forsterker naturligvis våre ambisjoner i disse markedene, forklarer Jari Niemi, leder for internasjonalt salg hos Remu Oy.

Han har nylig vært i Danmark for å ta den nye Big Float E10 i nærmere øyesyn, der den er i gang med grøfting av elver og bekker.

Utfordret av naturen

Vorning Å er en elv som strekker seg ca. ni kilometer fra Tjele Langsø øst for Viborg, før den glir sammen med Skals Å.

Nedfallsfeltet, som er på ca. 119 kvadratkilometer, består hovedsakelig av dyrket mark. Elven er til dels sterkt preget av gjengroing, noe som blokkerer vannets ferd mot havet. Det reduserte elveløpet gir fare for oversvømmelse og dermed problemer for blant annet landbruket.

Jordeiernes frustrasjoner er til dels store, noe som Henrik Pedersen kjenner godt til. Han er innehaver av firmaet Jysk Entreprenør, som har spesialisert seg på vedlikehold av vassdrag, naturpleie og -restaurering.

I over 15 år har firmaet utført denne type virksomhet, og like lenge har de savnet utstyr og maskiner tilpasset utfordringene. 

– Tidligere har vi blant annet brukt en gravemaskin og utlagte kjøreplater/lemmer, samt folk med motorsag for å rydde en gitt strekning. Dette tar flere uker, og er langt fra optimalt. Vi investerte for noen år siden i en amfibisk gravemaskin, levert av en annen produsent. Men den egner seg best til åpent vann, og ikke til å komme frem med i myrer og sumper. For eksempel har det vist seg at maskinens belter ikke holder over tid, hvis underlaget er tørr jord, forklarer Henrik Pedersen.

Han har nylig har brukt ca. 300.000 kr på nye belter, som måtte produseres etter spesielle mål og derfor hadde flere måneders leveringstid.

Hitachi ZX 85 US gravemaskin på ca. ni tonn, montert på Big Float E10 amfibisk understell fra Remu Oy, i arbeid for Jysk entreprenør i Danmark.
Hitachi ZX 85 US gravemaskin på ca. ni tonn, montert på Big Float E10 amfibisk understell fra Remu Oy, i arbeid for Jysk entreprenør i Danmark.

Optimal innsats

Som den første entreprenøren i verden har Henrik Pedersen investert i en amfibisk løsning bestående av en Hitachi ZX 85 US gravemaskin på ca. ni tonn, montert på Big Float E10 amfibisk understell fra Remu Oy. I begynnelsen av september 2018 fikk kombinasjonen for første gang elvevann og søle på beltene.

– Nå kan vi kjøre på med optimal innsats, samtidig som vi slipper å bekymre oss for jordpakking og eventuelle skader på landskapet. Denne maskinen er den rette løsningen for vedlikehold av våre vassdrag og våtområder. Vi kan jobbe effektivt og kontinuerlig, uavhengig av om det er vått eller tørt, sier Henrik Pedersen.

Kjøpte maskin og sendte til Finland for ombygging

Han har selv kjøpt gravemaskinen hos en dansk forhandler og sendt den til Finland, hvor ombyggingen og tilpasningen har funnet sted.

– Det har vært en god prosess, der Remu har vært meget imøtekommende. Understellet er veldig holdbart og slitesterkt, så våre utgifter grunnet slitasje blir kun en brøkdel i forhold til tidligere. Dette bidrar til å gjøre oss enda mer konkurransedyktige, fastslår Henrik Pedersen.

Big Float E10 er i utgangspunktet en krympet modell av Remus eksisterende Big Float E22, som har vært på markedet i mange år.

Men med sitt oppdaterte design og alle erfaringer fra storebroren, er Big Float E10 reelt en ny modell i markedet.

– I Danmark er det en økende interesse for mindre maskiner til denne typer oppdrag. Big Float E10 er en ideell maskinstørrelse til de utfordrende arbeidsforholdene. Remu er kanskje ikke alltid den billigste maskinen hvis man kun ser på anskaffelsesprisen, men over tid er dette antakelig den beste investeringen, sier Pedersen.

Importør til Norge

I Norge er det Magne Gitmark & Co som står for salg og service av alle Remu-produktene.

Norge har en annen topografi enn Danmark, men det finnes en rekke vassdrag, myrer og våtmarksområder som trenger jevnlig pleie og grøfting.

– Til slike jobber vil ofte en Remu Big Float med gravemaskin være ideell, skriver importøren i en melding.