På Nasjonal rassikringskonferanse i Bergen møtes sentrale aktører fra politikk, næringsliv og interesseorganisasjoner. Tema er rassikring av veier.
På Nasjonal rassikringskonferanse i Bergen møtes sentrale aktører fra politikk, næringsliv og interesseorganisasjoner. Tema er rassikring av veier.

Ønsker nasjonal skredsikringsplan

Hvordan kan én nasjonal skredsikringsplan for riks- og fylkesveier bli med i neste Nasjonal transportplan?

Publisert

Det blir samferdselsministeren, næringsliv og interesseorganisasjoner utfordret til å svare på under Nasjonal rassikringskonferanse i Bergen, tirsdag 19. februar.

Nasjonal transportplan

Det blir innlegg fra sentrale aktører innen samferdsel og rassikring i Norge, blant annet samferdselsminister Jon Georg Dale, vassdrags- og energidirektør i NVE, Anne Britt Leifseth og administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir Mo.

Nasjonal rassikringsgruppe ønsker en helhetlig nasjonal skredsikringsplan gjennomført i løpet av tolv år.

Målet er at dette skal bli en del av den neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033). På konferansen utfordres sentrale aktører til å se viktigheten av en slik helhetlig plan. I nasjonal rassikringsgruppe sitter politikere fra ni fylker med rasutsatte områder.

Midlertidige tunnel-konstruksjoner

I tillegg til innlegg fra politikere og interesseorganisasjoner, kommer representanter fra næringslivet.

På programmet er det innlegg som handler om nye og alternative måter å utføre rassikring på. Ett av disse er fra firmaet RoadCap. De har utarbeide en rassikringsmetode som innebærer å sette opp midlertidige tunnel-konstruksjoner i områder med fare for steinsprang.

Anne Gine Hestetun, fylkesordfører i Hordaland, åpner konferansen som for første gang blir arrangert i Bergen.

Nasjonal rassikringsgruppe er arrangør, mens Hordaland fylkeskommune har ansvar for gjennomføringen.