Jonas Bals i LO maner til å slutte med utdanningssnobberiet.
Jonas Bals i LO maner til å slutte med utdanningssnobberiet.

Advarer mot utdanningssnobberi

I løpet av bare 15 år kan det mangle 90.000-100.000 fagarbeidere i Norge.

Publisert

Advarselen kommer fra myndigheter og forskere, og situasjonen er avgjort aktuell når Yrkeskonferansen arrangeres på Gardermoen 25.-26. mars.

Et sentralt spørsmål er knyttet til hva Yrkesfagenes omdømme betyr for rekrutteringen til fagene. På konferansen spør LO-sekretær Trude Tinnlund om det bare er i festtalene at statusen er høy.

Samtidig maner rådgiver Jonas Bals i LO til at det må bli slutt med utdanningssnobberiet.

- Ta fagutdanninger og fagarbeidere på alvor, og slutt å snakke om «høye» og «lave» utdanninger, sier han til VG.

Mester fremfor master

Adm. direktør Ivar Horneland Kristensen i Hovedorganisasjonen Virke tar til orde for å satse på «mesterfagene» fremfor masterutdanningene.

- Det satses for lite på den kompetansen som får Norge til å virke, sier han til Jobbaktiv.no i forbindelse med forberedelsene til Yrkesfagkonferansen på Gardemoen.

Der vil forsker Tone Cecilie Carlsten presentere NHOs kompetansebarometer. Dette vil kunne gi signaler om hvor skoene trykker når det gjelder næringslivets behov for arbeidskraft.

Henger ikke sammen

Kompetansedirektør Are Turmo i NHO vil presentere sammenligninger mellom kompetansebarometeret og ungdommenes faktiske yrkesvalg.

- Der ser vi betydelige rekrutteringsproblemer for en del yrker, og at tilgangen på kompetent arbeidskraft bare delvis følger etterspørselen, påpeker han overfor Jobbaktiv.no.

25 år siden Reform -94

Hovedinnstillingen for fremtidens videregående skole skal leveres i år, 25 år etter reform -94.

Leder for det regjeringsutnevnte Lied-utvalget, Ragnhild Lied, vil presentere hva man så langt er kommet frem til under Yrkesfagkonferansen.

På konferansen vises det også til forebygging tiltak, blant annet forsøk hvor elever gis mulighet til å gå ut i lære fra dag én på den videregående skolen. Etter fire år går de opp til eksamen og får fagbrev.

- Jeg er veldig glad for at både regjeringsapparatet, LO og NHO ønsker å prioritere Yrkesfagkonferansen, sier Knut Ivar Aarstein på vegne av arrangørene i selskapet Jobbaktiv.no