Det betyr at Statens vegvesen slik det nå ser ut først starter i juni 2020 med arbeidene i tunnelene på E134 over Haukelifjell. Arbeider pågår kun i perioden fra 15. juni til 15.oktober i årene 2020, 2021 og 2022.

Årsaken til utsettelsen er at bevilgningene til prosjektet ble stoppet i 2019 og utsatt ett år. Det kommer likevel til å bli litt anleggsaktivitet på Haukeli sommeren 2019.

Statkraft skal ha en kraftutbygging nær Vågslid, og det er trolig en fordel at Statkraft og Statens vegvesen ikke arbeider samtidig i samme område, skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding