PNC skal på oppdrag for Statens vegvesen prosjektere og bygge:

  • Ca. 1600 meter med ny E16 i jomfruelig terreng mellom Eggemoen og Åsbygda.
  • Ny rundkjøring mellom ny og eksisterende E16 på Eggemoen.
  • Ca. 500 meter veg og gang- og sykkelvei på Eggemoen.
  • 634 meter lang bru over Randselva.
  • Sikkerhetstunnel over jernbanen og Kistefossvegen.
  • System for overvann og drenering, elektro og øvrige fag tilknyttet vegstrekningen.

Prosjektdirektør Svein Røed signerte for Statens vegvesen kontrakten med PNC 15. februar 2019.

- For Statens vegvesen er det en stor milepel at vi i dag kan signere kontrakt med PNC om bygging av ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Konkurransen ble lyst ut som en totalentreprise med konkurransepreget dialog og forutgående prekvalifisering. Dette er en omfattende og til nå lite brukt anskaffelsesform som vi har lært mye av. Denne lærdommen skal vi nå overføre til andre prosjekter, sa Røed i forbindelse med kontraktsigneringen.

Byggestart i løpet av få uker

PNC og Statens vegvesen skal i uke 8 gjennomføre samhandling knyttet til den kommende utbyggingen.

Etter samhandlingen vil entreprenøren begynne å klargjøre seg til byggearbeidene blant annet ved å sette opp anleggskontor ved den nye parkeringsplassen ved Kistefossvegen, lage anleggsveier og lignende før selve byggingen av ny E16 tar til.

- Vi har lagt ned mye arbeid i denne anskaffelsesprosessen. Dette er en av de beste prosessene vi har vært med på. Det har vært en lang, men bra prosess hvor vi har mobilisert noen av de beste ressursene vi har i konsernet. På vegne av PNC vil jeg få takke Statens vegvesen for tilliten, sa prosjektsjef Mario Perissutti i PNC under kontraktssigneringen.

Ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda skal være ferdig bygget høsten 2021.

Konsekvenser i byggefasen

PNC har anledning til å drive med byggearbeider mellom 07.00 og 23.00 på hverdager og mellom 07.00 og 22.00 på lørdager.

Det kan forekomme at det gjennomføres arbeider utenfor dette tidsrommet. Støyende nattarbeider vil varsles særskilt etter godkjennelse fra kommunelegen.

I anleggsperioden må det påregnes støy, vibrasjoner og rystelser. I anleggsperioden vil det også kunne være utfordringer med støv.

- For å begrense ulempene er det viktig med gode anleggsrutiner slik som rengjøring av maskiner, salting/vanning av anleggsveger og tildekking av lass, forteller prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen.