Flere tusen tunge transporter trenger brufølge hvert år. Nå skal en forskriftsendring gjøre at private som er autorisert kan tilby denne tjenesten. Slik det er i dag (februar 2019) kan bare ansatte i Statens vegvesen gjøre denne jobben.
Flere tusen tunge transporter trenger brufølge hvert år. Nå skal en forskriftsendring gjøre at private som er autorisert kan tilby denne tjenesten. Slik det er i dag (februar 2019) kan bare ansatte i Statens vegvesen gjøre denne jobben.

Privatisering av brufølge utsettes

Forsinkelser av nødvendige leveranser og viktige innspill fra nylig høring gjør at privatisering av følgebil skjer senere enn planlagt.

Publisert

Statens vegvesen har bestemt at brufølgetjeneste skal settes ut til private tilbydere. Dette skulle etter planen iverksettes 1. mars 2019, men blir altså utsatt.

Flere tusen ekstra tunge transporter

Årlig er det noen tusen «særlig tunge transporter» der det er krav om brufølge. Dette kan være alt fra frakt av transformatorstasjoner og vindgeneratorer til anleggsmaskiner.

De fleste er kjøretøy mellom 65 og 100 tonn, men i ekstreme tilfeller kan det være opp mot 400 tonn.

- Vi er avhengig av systemløsningen som skal levere brudata som vi kan presentere for transportører og private brufølgere. Denne er dessverre forsinket, slik at vi må utsette privatisering til senere i år, sier prosjektansvarlig Ingrid Lutnæs i Statens vegvesen på Vegnett.no.

De som skal ta over må sertifiseres, det vil si at de må avlegge en prøve hos Statens vegvesen.

Enkelt fortalt, skal transportører og private brufølgere få mulighet til å søke etter kjøreruter i en kartbasert ruteplanlegger. Der vil opplysninger om hvordan bruene skal passeres, om de må passeres sakte, midt på brua, alene eller med avstand til andre kjøretøy. I tillegg er det informasjon om blant annet bruas lengde, bredde og antall felt.

Oppsummerer høring

For at tjenesten skal kunne privatiseres, må det gjøres forskriftsendringer.

Vegvesenet har hatt en offentlig høring om den nye ordningen, der alle som kan bli berørt eller som ønsker å tilby brufølgetjeneste kunne komme med innspill.

I høringsnotatet omtales det hvordan privat brufølgetjeneste kan organiseres, krav til tilbydere, behov for forskriftsendringer og hvilke endringer som vil være nødvendig i vedlegg til håndbok «N301 Arbeid på og ved veg».

- Vi oppsummerer nå disse tilbakemeldingene og har fått mange gode innspill som vi vil se nærmere på, sier Lutnæs.

Forskrift ferdig i mai

I dagens forskrift står det at den som skal være brufølger må være ansatt i Statens vegvesen.

- Vi må endre denne slik at private kan ta over brufølge. De som skal ta over må sertifiseres, det vil si at de må avlegge en prøve hos Statens vegvesen. Vi antar at forskriften blir ferdig til mai 2019, sier Lutnæs.