Trafikkavvikling i anleggsfasen

Statens vegvesen er byggherre for oppføringen av bomstasjonene, på vegne av Oslopakke 3. Forarbeidene startet i 2018 med graving, fundamentering og fremføring av strøm.

- Arbeidene har pågått hele høsten og vinteren, men det er først nå vi setter opp stolper og portaler som gjør endringene godt synlig for trafikantene, sier prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen.

Det pågår samtidig en ombygging av dagens Oslo-ring slik at den kan kreve inn bompenger i begge kjøreretninger.

- Monteringen av bomstasjonene kan føre til noe redusert fremkommelighet eller omdirigering av trafikken i korte perioder. På de mest trafikkerte veiene forsøker vi å legge arbeidet til de tidene det er minst trafikk, opplyser Nordahl.

De nye bomstasjonene ligger hovedsaklig i Oslo, mens noen ligger i Akershus på grensen mot Oslo.
Se plasseringen av bomstasjonene i dette interaktive kartet.

Nytt takstsystem

Arbeidene skal være ferdige til 1. juni 2019. Da starter innkrevingen i de nye bomstasjonene.

- Det blir toveis betaling i bomstasjonene, men prisene halveres og timeregelen opprettholdes – det vil si at du kun betaler for én passering om du passerer flere stasjoner i Oslo innen en time. På bygrensen vil det kun være enveis innkreving for trafikk fra Akershus til Oslo, opplyses det fra Statens vegvesen.

For mer informasjon om de nye takstene, se Fjellinjens bompengekalkulator. 

Trinn 2

Endringene som planlegges innført fra 1. juni er trinn 2 i den reviderte avtalen for Oslopakke 3.

Den er vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkeskommune, og godkjent av Stortinget.

Trinn 1 var innføringen av tids- og miljødifferensierte bompengetakster i oktober 2017.