Miljøfartsgrensa vil vare frem til vårrengjøringen er gjennomført eller til måledata viser at «det åpenbart ikke lengre er behov».

Illustrasjon: Statens vegvesen
Illustrasjon: Statens vegvesen

Mer fleksibel løsning

Vegvesenet ønsker å få flere til å overholde miljøfartsgrensen ved å innføre tiltaket når det er mest nødvendig.

For første gang ble det derfor testet å avvikle den i en periode tidligere i år, da det var lavere nivåer av luftforurensing.

- Nå er veibanen i ferd med å tørke opp og det er forventet en god del snø- og issmelting i tiden fremover. Dette fører til frigjøring av veistøv på sidearealene, og dermed dårligere luftkvalitet sier Mikkelsen.

Det er Statens vegvesen som vurderer behov for, og varighet på miljøfartsgrensen i Oslo. Tiltaket ble iverksatt 1.november i fjor, midlertidig avviklet 28.januar, og gjeninnføres nå fra 4.mars.

Her er det miljøfartsgrense

Fra og med mandag 4.mars innføres miljøfartsgrense på følgende strekninger:

• Rv 4 Sinsen-Grorud

• Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen

• E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 06:00-22:00)

• Rv 163 Østre Aker vei Økern-Stovner

Fartsgrensen på disse strekningene justeres da til 60 km/t.

Miljøfartsgrensen er ett av flere tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo. Vasking og feiing av vegnettet, støvdemping ved bruk av magnesiumklorid og kommunens piggdekkavgift er andre virkemidler som brukes, opplyser Statens vegvesen.