Det nye bygget kommer der dagens gymsal ligger og vil ligge nærmest Kongens gate. De to byggene vil henge sammen med en glassgang.
Det nye bygget kommer der dagens gymsal ligger og vil ligge nærmest Kongens gate. De to byggene vil henge sammen med en glassgang.

Fornyer Ringerike vgs

AF Gruppens datterselskap, Strøm Gundersen har inngått avtale med Buskerud fylkeskommune om rehabilitering og nybygg av Ringerike videregående skole på Hønefoss.

Publisert

Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende skolebygg på over 7400 m², oppføring av nybygg på over 6200 m² og utomhusarbeider.

Et eksisterende bygg på ca. 1000 m² skal rives før nybygget oppføres. Det nye bygget skal tilfredsstille kravene i TEK 17, og den eldre bygningsmassen skal rehabiliteres så tett på de samme kravene som praktisk mulig.

Deler av arbeidet skal utføres på verneverdig bygg.

Nybygget skal oppnå energiklasse B. Skolen skal tilrettelegges for 800 elever og 110 ansatte. Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca. 320 millioner kroner.

Oppstart på byggeplass er i april 2019 og planlagt ferdigstillelse er i 4. kvartal 2020.