Planlegger "tidenes markering" i Moss:

Bastø Fosen opererer landets travleste fergesamband, tverrforbindelsen over Oslofjorden. I Moss er dagens veiforbindelse fra E6 og ned til fergeleiet i sentrum underdimensjonert i forhold til trafikken, og byens folkevalgte kjemper en desperat kamp for å få en ny veiforbindelse tilbake i satsingsporteføljen i NTP i juni.

- Bygg ny vei eller legg ned fergen!

TRAVEL: Horten-Moss er landets mest trafikkerte fergesamband og genererer mye gjennomgangstrafikk. I Moss er sinnene satt i kok etter at bygging av en bedre veiforbindelse ble tatt ut av NTP tidligere i år. Nå mobiliserer byen tungt for å få ny Rv. 19-forbindelse tilbake i "det gode selskap" når Stortinget skal vedta NTP i juni.

Publisert Sist oppdatert

Fergesambandet, som opereres av Torghatten-selskapet Bastø Fosen, er et fast innslag på mang en næringstransport på Østlandet, der fergen fungerer som en viktig tverrforbindelse over Oslofjorden. 

Men det er ikke kun lastebilsjåfører som blir frustrert av køsituasjonen, og da primært på Østfoldsiden. I Moss har det å få en bedre veiforbindelse mellom fergeleiet og E6 stått høyt oppe på agendaen i mange år, med full oppslutning fra hele det politiske spekteret i bystyret. 

Onsdag ettermiddag planlegges "tidenes markering" av politikere, velforeninger og lokalt næringsliv. Og målet er å sende et tydelig signal til regjeringen og politikerne på Løvebakken om at en ny riksveiforbindelse i Moss er tvingende nødvendig og må heves fra degraderingen til "utviklingsporteføljen" til et håndfast oppfølgingsprosjekt i NTP for perioden 2025-2036.

Vil ha bort fergetrafikken

Regjeringen la frem sitt forslag til NTP i mars, som skal behandles av Stortinget i juni. Mange mossinger, ikke minst i bystyret, har tatt til orde for at uten ny veiforbindelse, som gjør at også lokaltrafikken kan fungere, bør Moss kommune presse på for å legge ned fergetrafikken gjennom Moss. I praksis at Statens vegvesen i fremtiden må finne en annen lokasjon for fergeleiet, eventuelt at Oslofjortunnelen og Ringveien i Oslo må fungere som tverrforbindelse i fremtiden. 

Så skal det naturligvis nevnes at de politiske spillereglene ikke er utformet slik at lokalpolitikerne sitter med det siste ordet i en slik debatt.

Blir fort oppimot 40 minutter i kø-tid

For medlemsbedrifter i Norges Lastebileier-Forbund, transportselskaper og vareeiere påløper det hvert år store kostnader som følge av kø. Næringsliv som har riksvei 19 som del av sin produksjonslinje fortviler over at de kan bruke 45 minutter fra E6 til Moss havn/fergeleiet, en strekning som tar 6–7 minutter uten kø. 

17 ulike lokale velforeninger har gått sammen om en felles underskriftskampanje og høringsinnspill på vegne av byens innbyggere, der de forteller om fortvilelsen over å leve midt i kø, kork og trafikkaos. 

Og det er ikke minst innbyggernes fortvilelse over trafikkaos som gjør at lokalpolitikere setter spørsmålstegn ved om Moss i det hele tatt kan være vertskap for Bastøferjene, som er landets største ferjesamband og som hvert år pumper 1,8 millioner biler inn i Moss sentrum. Dersom staten ikke er villig til å løse utfordringene med å få ferjetrafikken gjennom byen, mener mange at ferjesambandet bør avvikles. 

Powered by Labrador CMS