Entreprisen, som er en utførelsesentreprise, består av tre adskilte delområder: Sandvika ved Industriveien, Brynsveien og Ringeriksveien, noe mindre arbeider rett nord for Hamangtunnelen og ombygging av krysset ved Åses vei.

Ti prosent egenkapitalandel

Den som får oppdraget, blir tildelt det på grunnlag av pris. Og i tillegg er det satt omfattende kvalifiseringskrav for at tilbudet fra hver enkelt entreprenør skal være med i kampen i å bli tildelt E16-oppdraget.

Blant annet skal:
Leverandøren skal ha god økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre kontrakten,
og skal oppfylle følgende krav:
- Leverandørens egenkapital skal være minimum NOK 50 millioner.
- Gjennomsnittlig årlig omsetning på minimum NOK 250 millioner for de siste tre foregående regnskapsårene.
- Leverandøren skal ha en egenkapitalandel i prosent på minst 10 %.

Les hele oversikten over kvalifiseringskravene og annet på Doffin.no.

Rive fem bruer og bygge en ny

Entreprisen handler i hovedtrekk om nedbygging av gamle E16 over Hamangsletta og ombygging av mindre veier. I tillegg skal fem bruer rives og en skal bygges ny, det bygges nye rundkjøringer, kabler skal legges om, næringsbygg skal rives, bruer skal rehabiliteres og det skal bygges gang- og sykkelveier.

Sist men ikke minst skal det beplantes langs Dælibekken, som i dag ligger i rør, men skal åpnes igjen.

- Det skal bygges i et svært trafikkert byområde, og det vil bli et stort omfang av trafikkomlegginger med mange faser og etapper. Her må det sikres god trafikkflyt mens arbeidene pågår. Nå regner vi med å få på plass en ny entreprenør før sommeren, sier byggeleder Tom Heldal Larsen, som håper at vi kan komme i gang med byggingen på sensommeren 2019.