c013f9fb-36da-4eb9-8ec5-228e05257cda
c013f9fb-36da-4eb9-8ec5-228e05257cda

Nye Jordal Amfi - første ståldrager på plass

Onsdag 20. mars ble den første av i alt 14 ståldragere som vil bære taket på nye Jordal Amfi i Oslo heist på plass og boltet fast i betongen.

Publisert

Arbeidet med å montere bærekonstruksjonene til taket er dermed i gang og representerer en viktig milepæl og overgang til ny fase i byggeprosjektet.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen og direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby, var dagen før på befaring for å overvære utviklingen og bli orientert om byggeriet og status på arbeidene.

 Byråden uttaler at hallen er mer enn en ishall for Oslo by:

- Jordal Amfi er Oslos hovedarena for ishockey, og skal brukes både av bredde og elite. Med det arbeidet Oslo kommune nå gjør både med ny ishall og grøntområdene rundt hallen, vil Jordal idrettspark bli et fantastisk tilskudd til nærområdet og Oslo by når det står klart i 2020, sier en entusiastisk byråd Rina Mariann Hansen.

Grunnarbeidene med Jordal Amfi er nå ferdigstilt, og utfordringene knyttet til Hovinbekken og kulverten som lå høyere i terrenget enn forutsatt er håndtert. Betongkonstruksjonen med nye tribuner er montert og foreløpig er 21 av i alt 30 energibrønner etablert. Disse vil spille en viktig rolle i arbeidet med å redusere hallens energiforbruk.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen og direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby, var dagen før på befaring for å overvære utviklingen og bli orientert om byggeriet og status på arbeidene.
Byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen og direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby, var dagen før på befaring for å overvære utviklingen og bli orientert om byggeriet og status på arbeidene.

- Med den første ståldrageren på plass, har vi nådd en tydelig milepæl. Gjennom de neste ukene og månedene frem mot sommeren vil tak og vegger komme på, slik at de innvendige arbeidene kan starte, sier direktør Eli Grimsby.

- Vi har et uttalt mål om å redusere energiforbruket i nye Jordal Amfi med mer enn 50 % sammenliknet med hallen som lå her tidligere, fortsetter hun.

Det målet skal nåes ved hjelp av at overskuddsvarmen fra is-produksjonen skal lagres i egne energibrønner som senere vil bli brukt til oppvarming av bygget. Solcellepaneler på taket bidrar til egen strømproduksjon, mens sedumplanter både skal isolere bygget og absorbere regnvann.

Se video av monteringen av den første ståldrageren her