Disse leverte tilbud på jobben innen fristen 28. februar 2019:

Tilbyders navn Tilbudssum (ekskl. mva.)
AF Gruppen Norge AS 13 307 162,00 kr
CONSOLVO AS 11 458 073,00 kr
EIQON Anlegg AS 11 389 802,30 kr
KF Entreprenør AS 11 666 292,00 kr
Leif Grimsrud AS 10 421 086,70 kr
Mesta AS 11 113 140,86 kr
Østlandske vei og betong AS 12 398 282,00 kr

Entreprenør Leif Grimsrud AS var tilbyderen med lavest pris på 10.421.086,70 kroner. Rehabiliteringen av Ustvedt bru har en forventet totalkostnad på 20,5 millioner kr, som inkluderer blant annet entreprenørkostnader, grunnerverv, byggherrekostnader, prosjektering og usikkerhet.

Statens vegvesen er byggherre for prosjektet på vegne av Akershus fylkeskommune.

 Arbeidet starter i juni og prosjektet skal være ferdig i løpet av november 2019.