I Grefsenveien mellom Storo og Disen legges det vann- og avløpsrør flere meter under bakken.
I Grefsenveien mellom Storo og Disen legges det vann- og avløpsrør flere meter under bakken.

Farlig sykling ved anleggsområder

Syklist forvillet seg inn på området ved en fire meter dyp grøft.

Publisert

Sporveien oppfordrer syklister om å vise aktsomhet når de sykler ved de travle anleggsområdene som nå finnes i Oslo.

Blant annet har det på anleggsstrekningen mellom Disen og ned til Storokrysset vært flere nestenulykker de siste ukene der enkelte syklister har vært nær å kollidere med anleggsmaskiner.

Nå som snøen er borte, velger mange sykkel fremfor buss eller bil. Kommunikasjonsansvarlig for Grefsenveien-prosjektet mellom Storo og Disen, Sven Øvergaard i Sporveien, sier de har merket en markant økning i antallet syklister de siste ukene.

- Det er flott at så mange velger å sykle. Det er sunt, bra for miljøet og ikke minst bidrar det til å redusere biltrafikken på de allerede pressede veiene. Det som er mindre bra, er den store farten mange syklister holder nedover anleggsområdet, sier Sven Øvergaard.

Én havnet innenfor anleggsgjerdet

I løpet av de siste par ukene har det vært flere tilløp til farlige hendelser. Et par syklister har vært nære å treffe anleggsmaskinene, og lastebiler har vært nødt til å bråbremse for å unngå å treffe syklister som plutselig dukker opp.

I ett tilfelle forvillet en syklist seg innenfor anleggsgjerdet der det nå er en nær fire meter dyp anleggsgrøft. 

- Det er tydelig at mange syklister ikke helt forstår hvor farlig det er å holde høy fart i anleggsområder og hvor viktig det er å plassere seg riktig og sørge for å bli sett, sier Øvergaard.

Trafikken i Grefsenveien er uforutsigbar

Entreprenøren i Grefsenveien-prosjektet mellom Storo og Disen har vakter som passer på når anleggsbiler og -maskiner må rygge i anleggsområdet, men det er ingen «normal» trafikkavvikling i Grefsenveien i dag.

- Når det gjelder prosjektet mellom Storo og Disen, så ser prosjektet på ulike tiltak som kan bøte på situasjonen, men ideelt blir det uansett ikke i dette trange anleggsområdet så lenge byggearbeidene pågår, avslutter Øvergaard.

Del av Trikkeprogrammet

Prosjekt Grefsenveien er et av flere store og små infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet. Andre store gateopprustningsprosjekter er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017 og Tinghuset–Tullins gate som er planlagt ferdig i 2019. Bispegata og Majorstuen skal ferdigstilles i 2020, og Storgata og Thorvald Meyers gate er planlagt ferdig oppgradert i 2021.

Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet (parkering og vedlikehold).

Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og selskapene Ruter AS og Oslo Vognselskap AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.