Fem tilbydere meldte seg til å prosjektere og bygge E16 mellom Åsbygda og Olum. Konkurransen gjennomføres som en totalentreprise med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering. Prekvalifiseringen, hvor selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner, er nå ferdig.

- Etter prekvalifiseringen har vi valgt å gå videre med Hæhre, Skanska Norge AS og JV Implenia-Roadbridge til fasen med konkurransepreget dialog, sier byggeleder Pål-Steinar Karlsen i Statens vegvesen.

Fase med konkurransepreget dialog

Fasen med konkurransepreget dialog vil starte etter at klagefristen på ti dager har gått ut. Det er derfor ventet at fasen med den konkurransepreget dialog starter tidlig i mai.

Denne fasen avsluttes med at tilbyderne leverer inn et endelig tilbud. Deretter vil Statens vegvesen inngå kontrakt med en av tilbyderne om prosjektering og bygging av ny E16 mellom Åsbygda og Olum.

Det er ventet at kontrakt inngås før jul 2019 og at totalentreprenøren vil starte sitt arbeid kort tid etter at kontrakt er inngått.

10,5 kilometer ny E16

Totalentreprenøren som tildeles oppdraget med ny E16 mellom Åsbygda og Olum skal prosjektere og bygge:

  • 10,5 kilometer ny E16 som tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
  • 1 kilometer fylkesvei.
  • 4,9 kilometer drifts- og skogsbilveier.
  • 4,5 kilometer traktorvei.
  • 12 stopplommer langs ny E16.
  • To nødlommer langs ny E16.
  • Overvann og dreneringssystem for alle øvrige veier.
  • Omlegging av bekker og vassdrag nødvendig for gjennomføring av prosjektet.
  • To planskilte kryss ved Kleggerud og Olum.
  • Fire busslommer langs eksisterende E16 mellom Jevnaker sentrum og Olum.

En del av E16 Eggemoen-Olum

E16 Åsbygda-Olum er en av to hovedentrepriser for prosjektet E16 Eggemoen-Olum.

Statens vegvesen har inngått kontrakt med PNC Norge AS om prosjektering og bygging av E16 Eggemoen-Åsbygda.

Ny E16 mellom Eggemoen og Olum vil åpne for trafikk i 2022. Med ny E16 vil trafikksikkerheten og fremkommeligheten bedres betraktelig. Utbyggingen vil også legge til rette for positiv tettsted- og næringsutvikling i Jevnaker og trygge bomiljøet langs eksisterende E16.