Bilde fra signeringen. F.v: Knut Harald Ollendorf, Petter Nilsen, Thor-Anders Lundh Håkestad, Rolf Nilsen, Trygve Ollendorf.
Bilde fra signeringen. F.v: Knut Harald Ollendorf, Petter Nilsen, Thor-Anders Lundh Håkestad, Rolf Nilsen, Trygve Ollendorf.

Inngår samarbeid

Feiring Bruk og Lundhs AS, har inngått samarbeid i et av Lundhs' brudd i Larvik.

Publisert

Deres klare felles mål er 100 prosent utnyttelse av overskuddsmassene i steinbruddet. 

Feiring Bruk og Lundhs, som begge er familieeide bedrifter med lang erfaring innenfor sitt felt, har begge et mål om å utnytte hele naturressursen de forvalter. Avtalen som nå er inngått betegnes som et stort steg i riktig retning for å nå dette målet for Lundhs’ brudd i Malerød.

Det er stor etterspørsel etter pukk, og å utnytte hele ressursen fra et steinbrudd har også et viktig miljøperspektiv. Nå skal de samarbeide om å utnytte 100% av volumene.

- Vi er veldig glade for å ha inngått et samarbeid med Feiring Bruk, som er en stor og seriøs aktør i bransjen. Vi har begge mål om å utnytte 100 % av volumene som utvinnes, sier daglig leder i Lundhs, Thor-Anders Lundh Håkestad.

Leverer larvikitt til knusing hos Feiring

I dag er det ca. ti prosent av larvikitten i Malerød som kvalifiserer til markedet for overflater av stein.

I tillegg benyttes alle avkapp til murblokk-produksjon. Når resten nå leveres som råstoff til knusing, oppnår bruddet i Malerød, som første brudd innen larvikittindustrien, 100 % utnyttelse av uttatt masse.

Samarbeidet er en viktig grønn satsing for Feiring Bruk, hvor overskuddsmaterialet til Lundhs blir råvare for videre nedknusing hos Feiring. Det nyetablerte Feiring-pukkverket i Re, ti km utenfor Tønsberg sentrum, har salgsstart våren 2019. Anlegget i Larvik er Feirings andre etablering i Vestfold.

- Dette er en grønn satsning for begge parter. Lundhs er, som Feiring, en familiebedrift med lang historikk og et bevisst forhold til å utnytte steinressursene vi forvalter på best mulig måte for miljø og samfunn. Vi ser frem til samarbeidet, og til å knytte sterkere bånd med Lundhs, sier daglig leder i Feiring Bruk, Knut Harald Ollendorff.

Alt skal brukes

Samarbeidsavtalen ble signert torsdag 2.mai i Lundhs’ steinbrudd i Larvik. Det forventes at pukkverket kan produsere 300.000– 500.000 tonn pukk årlig ved full drift. Dette er mer enn det Malerød-bruddet genererer i dag av overskuddsmasser.

- Så vidt jeg vet, er dette et unikt prosjekt i Norge. Hele natursteinsbransjen er opptatt av å øke ressursutnyttelsen, og mange er i ferd med å finne alternative bruksområder for overskuddsmassene, men ingen har så langt kommet opp på hundre prosent utnyttelse, sier Olav Hallset, fagsjef i bransjeforeningen Norsk Bergindustri.