Adm. direktør Julie Margrethe Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund.
Adm. direktør Julie Margrethe Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund.

MEF: - En selvfølge at byggherrer leser dommen

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), har kommentert  dommen der Magne Sveen AS fikk medhold av Høyesteretten mot Vegvesenet.

Publisert

- Vi har lenge hørt fra våre medlemmer at byggherre legger stadig mer risiko over på entreprenørene. Jeg tar som en selvfølge at denne prinsipielle dommen leses av byggherrene og av Statens vegvesen spesielt, sier Brodtkorb.

Magne Sveen AS inngikk kontrakt med Statens vegvesen i 2013 om utbygging av riksvei 4, parsell Lygna sør, i Oppland. Kontrakten var en utførelsesentreprise avregnet etter enhetspriser, basert på konkurransegrunnlag prosjektert av Statens vegvesen.

Under utførelsen viste det seg at det var oppgitt feil sprengningsareal i konkurransegrunnlaget. Dette medførte at sprengningsarbeidet ble vesentlig dyrere enn forutsatt på grunn av en tilnærmet halvering av gjennomsnittlig pallhøyde.

Som en følge av forutsetningsendringene for sprengningsarbeidene oppsto det tvist mellom byggherre og entreprenør knyttet til krav for merkostnadene. Entreprenøren mente feil i konkurransegrunnlaget ga grunnlag for justert sprengningspris, og vederlag for endret massetransport. Statens vegvesen tilbakeviste kravet i sin helhet. Saken har tidligere vært behandlet i Gjøvik tingrett, hvor Magne Sveen AS fikk medhold, og i Eidsivating lagmannsrett

I høyesterett vant entreprenøren frem med sitt vederlagskrav. Retten fant det forsvarlig av entreprenøren å legge beskrivelsens opplyste areal til grunn ved sin kalkulering av sprengningspris, og at Statens vegvesen bar risikoen for feil i prosjektbeskrivelsen. Dette innebar at Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom. I tillegg ble Magne Sveen AS og MEF, som partshjelper, tilkjent saksomkostningene.