E6 Moelv-Øyer.
E6 Moelv-Øyer.

Nye Veier AS skal bygge ny E6 forbi Lillehammer

Prislappen er beregnet til 11,3 milliarder kroner.

Publisert

Regjeringen la fredag 24. mai frem et forslag til Stortinget om utbygging og finansiering av E6 Moelv-Øyer i Hedmark og Oppland. Nye Veier AS har ansvaret for prosjektet.

- Jeg er selvsagt glad for at kostnadene i forslaget vi nå legger frem er sterkt redusert. I 2016 så prislappen ut til å bli ca. 16,2 milliarder kroner. Nå er tallet 11,3 milliarder kroner etter at både Statens vegvesen og Nye Veier AS har jobbet ned kostnadene. I tillegg har Nye Veier AS klart å øke trafikantnytten med ca. 800 millioner kroner, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Strekningen er 43 kilometer lang og skal bygges som firefelts vei med en fartsgrense på 110 km/t.

Dette fører til en tidssparing på nesten ti minutter sammenlignet med i dag.

- Utbyggingen av E6 mellom Moelv og Øyer vil styrke Mjøs-regionen som et felles bolig- og arbeidsmarked. Strekningen er viktig både for næringslivet og folk som skal til og fra jobb, skole og fritidsordninger. Med trafikksikker firefelts vei forsterker og videreutvikler vi E6 som hovedferdselsåre mellom Østlandet/Sørlandet og Trøndelag/Nord-Norge, sier Dale.