Dette ble for tung last på forakselen på traktoren etter forskriften.
Dette ble for tung last på forakselen på traktoren etter forskriften.

Dette ga 5000 kroner i gebyr

Publisert

En traktor med tung last på frontlasteren ble stoppet i en kontroll i Lillehammer fredag 24. mai 2019.

Inspektørene fra Statens vegvesen utstedte et gebyr på 5000 kroner for overtredelsen.

Det er ikke noe absolutt forbud mot å kjøre med last på frontlaster på offentlig vei. Men regler for blant annet lastsikring og akselvekt gjelder.

Slik det ble omtalt på AT.no 7. desember 2018.

Tidligere, 2. februar 2018, ble en som var ute for å strø på veiene gebyrlagt for det samme.