Lastebilgeneral Geir A. Mo reagerer kraftig utspillet fra SV-leder Audun Lysbakken som vil skrinlegge den vedtatte E18-utbyggingen mellom Østfold og Vinterbro. Foto: Per Dagfinn Wolden

NLF-sjefen skjønner ikke logikken

– Lysbakken må finne ut hvor 2000 lastebiler skal ta vegen. Bare på fem år har antallet tunge kjøretøy økt 14 prosent på E18 mellom Østfold og Vinterbro.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

NLF-direktør Geir A. Mo reagerer sterkt på utspillet fra SV-leder Audun Lysbakken, som tar til orde for å skrinlegge den vedtatte E18-utbyggingen mellom Østfold og Vinterbro.

– Det er vanskelig å forstå logikken bak Lysbakkens forslag. Det ligger en årelang NTP-prosess bak, med prognoser for en fremtidig trafikkutvikling som helt klart krever større kapasitet på E18 mellom Østfold og Vinterbro. Å skrinlegge hele prosjektet nå, like før realisering, og samtidig kalle satsingen «meningsløs», faller på sin egen urimelighet, sier NLF-sjefen i en pressemelding.

Koster 10 milliarder

Tidligere denne uken gikk Audun Lysbakken hardt ut mot de planlagte motorvegsatsingene, og da spesielt strekningen på E18, som etter planen skal stå klar i 2026 til en prislapp på 10 milliarder kroner.

NLF-direktøren viser til grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan, hvor det er gjort detaljerte analyser av den forventede økningen i godstransport på veg i årene som kommer.

Dobling

– Frem mot 2040 er det forventet mer enn en dobling i behovet for lastebiltransport i forhold til i dag. Utviklingen vi har sett i tiden etter at dokumentet ble fremlagt, viser så langt at prognosene er treffsikre, sier Mo.

I 2014 passerte det i gjennomsnitt 1596 tunge kjøretøy forbi Statens vegvesens tellepunkt på E18 like ved fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold. Fem år senere har denne andelen vokst med over 14 prosent.

– I 2040 må man ifølge NTP-prognosene ta høyde for mer enn 2000 flere lastebiler i døgnet på E18 mellom Østfold og Vinterbro. Hvis ikke E18 bygges ut slik man har planlagt, vil denne trafikken tvinges ut på andre strekninger som er mindre tilrettelagt for tungtransport. Det er ikke bra for hverken trafikksikkerheten eller miljøet, sier Mo.

Alene

SV er eneste parti i Stortingets transportkomité som ikke vil bruke gigantsummer på nye motorveier som skaper enda mer biltrafikk.

Ifølge SV vil det holde med edruelige størrelser på to- og tre-felts trygge bruksveger de fleste steder, gjerne med midtdelere.

SVs medlem i Transportkomitéen, Arne Nævra, finner det underlig at Frp er imot bompenger, for samtidig å fortelle at de går inn for rundt 10 milliarder i bompenger til nye motorveger.

Powered by Labrador CMS