Implenia har bygget Svartåstunnelen og tilstøtende veistrekninger på ny E134 i Kongsberg. Bildet er tatt i mai 2019.
Implenia har bygget Svartåstunnelen og tilstøtende veistrekninger på ny E134 i Kongsberg. Bildet er tatt i mai 2019.

Utfordringer på Implenia-jobb utsetter E134-åpning

Åpningen av hele E134 Damåsen-Saggrenda nå er bekreftet forsinket fra høsten 2019 til en gang i 2020.

Publisert

Første spadetak på ny E134 Damåsen-Saggrenda ble tatt ved Diseplass i juni 2015. I juni 2019 har det vært fem delåpninger på E134-prosjektet. Det sjette kommer høsten 2019.

Likevel er det nå et faktum at åpningen av hele strekningen blir utsatt til 2020, etter at Implenia ikke klarer fristen, november 2019, på å bli ferdig med sin del av strekningen E134 Damåsen-Saggrenda.

Veidekke (overlevering januar 2019) og arbeidsfellesskapet Metrostav, NRC Group, Bertelsen & Garpestad (planlagt overlevering august 2019) klarer overleveringsfristen som er satt til september 2019 for de tre hovedentreprisene. Implenia klarer altså ikke denne fristen slik at det kan bli en gjennomgående åpning i november.

Implenia bygger ny E134 på strekningen Myntbrua-Trollerudmoen i Kongsberg.
Implenia bygger ny E134 på strekningen Myntbrua-Trollerudmoen i Kongsberg.

- Vi har sett at Implenias midtparsell har ligget etter, og nå har de meldt at de ikke klarer fristen. Det er selvsagt beklagelig. Vi hadde sett for oss åpning i slutten av november, men nå fortsetter anleggsarbeidene inn i vintersesongen, og da blir usikkerheten litt større i forhold til når i 2020 vi kan åpne veien, sier prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

Han opplyser til fagtidsskriftet at det er sammensatte årsaker til at Implenia ikke klarer fristen i 2019.