Norconsult og AF Gruppen inviterer til debatt om bærekraftig veiutbygging på Arendalsuka.
Norconsult og AF Gruppen inviterer til debatt om bærekraftig veiutbygging på Arendalsuka.

Kan vi bygge verdens beste vei?

Under Arendalsuka 2019 inviterer Norconsult og AF Gruppen til debatt om «hvordan vi sammen kan bygge verdens beste vei».

Publisert

Her vil politikere og næringen utfordres til å ta en større del av ansvaret for å sikre Norge veier som er mer klimavennlige, gir færre ulykker og med best mulig samfunnsnytte.

Med 1000 milliarder kroner i Nasjonal transportplan (NTP) har man en unik mulighet til å tenke smartere og mer bærekraftig når det norske veinettet skal bygges ut. Gjennom 90 års erfaring med veiutbygging deler nå Norconsult og AF Gruppen sine erfaringer med politikere og næringen under Arendalsuka. Politikere og næringen utfordres til å tenke nytt, og inviteres til debatt under tittelen:

Kan vi bygge verdens beste vei?

Aldri før er det bygget større og bedre veier i Norge. Hvordan kan man sikre smarte investeringer som er bærekraftige og tilpasset bruken i framtiden?

Debatten tas onsdag 14. august, klokken 10.00 til 11.30, på fullriggeren Sørlandet i Pollen, Arendal.

Disse er med på debatten: Samferdselsminister Jon Georg Dale og Kirsti Leirtrø (Ap) i Stortingets transportkomité.

Konsernsjef Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier og konstituert vegdirektør i Statens vegvesen, Bjørne Grimsrud deltar også på møtet.

STILLING LEDIG: